Hopp til innholdet

Yilport Oslo opprettholder normal drift

  Yilport Oslo har ansvaret for driften av containerterminalen i Oslo havn. Vi tok en rask prat med Maiken, Commercial Manager i Yilport Oslo, for å høre litt om aktiviteten i havnen, om de er påvirket av koronakrisen og hvilke tiltak som er iverksatt for å opprettholde normal drift.

  Yilport Oslo har ansvaret for driften av containerterminalen i Oslo havn. Terminalen definerer seg som «The Gateway to Norway» og håndterer 1/3 av alle containere inn og ut av Norge. Godstrafikken er av stor nasjonal og regional betydning, og hele 70 – 80 % av varene skal til mottakere innenfor en radius på to timer.

  Leveringen av gods og varer til og fra containterminalen fortsetter som normalt. Normal drift vil si båtoperasjon 24/7. Forsyningskjeden av viktige samfunnskritiske varer er ikke påvirket av koronakrisen.

  Kran operatør Stig Vegar Jakobsen
  Foto: Yilport

  I mars håndterte Yilport Oslo 21.800 TEU´s fordelt over 50 båtanløp. Dette er et aktivitetsnivå i tråd med normal vareflyt.

  Godstrafikken i Moss havn går som normalt

  I arbeidet med å opprettholde varestrømmen og sikre forsyningskjeden har Yilport Oslo iverksatt flere smitteforebyggende tiltak.

  Samarbeid og smittereduserende tiltak

  En av de kritiske funksjonene i en containerterminal er kranføreren – tiltak som sikrer at teamet av 40 kranførere er operative, er essensielt for å sikre en robust forsyningskjede. Her er fokus på holde skiftene adskilt, og at kran kabin rengjøres grundig mellom hvert skift. I tillegg foregår nå vakt-skiftet nede på bakken for å unngå nærkontakt. 

  Hele transportkjeden fungerer normalt til tross for krisen. Samarbeidet med transportørene er en viktig og kritisk komponent for å opprettholde denne kjeden fra dør til dør. Resultatet av samarbeidet er rask turnaround på containere og effektive leveranser til kunde. Oslo Containerterminal har innført automatiske porter for transportørene som skal hente containere. Portene begrenser den menneskelige interaksjonen mellom transportør og Yilport ansatte og fungerer som et ytterligere smittereduserende tiltak i dagens situasjon. 

  «Vi ser at lagerkapasiteten hos sluttkundene kan bli en utfordring i tiden som kommer. Derfor ser vi i Yilport Oslo på ulike muligheter for å sikre og opprettholde stabil vareflyt for våre kunder også i månedene som kommer. Yilport Oslo tenker langsiktig og ønsker å fortsette vår vekst og utvikling spesielt innen Short Sea markedet også i årene som kommer»
  Maiken Solemdal, Commercial Manager Yilport Oslo