Hopp til innholdet

Ydmykhet og fremtidsoptimisme

  2018 representert ved åpningen av den nye havneterminalen på Prosteneset avslutningen av en 20 års lang planleggings- og byggeprosess for Tromsø Havn. Trafikkaktiviteten i 2018 har positiv utvikling sammenlignet med året før, byen er i vekst og det vil være økende etterspørsel etter områder for effektiv godshåndtering. Det er fremtidsoptimisme i Tromsø Havn

  I juni 2018 ble endelig Prostneset havneterminal offsielt åpnet etter en over 20 års lang plan- og byggeprosess. Havneterminalen er det største byggeprosjektet i Tromsø Havns historie​

  Sentralt trafkknutepunkt

  Tromsø Havn startet byggingen av den 13 600 kvadratmeter stor havneterminal i 2016. Prostneset havneterminal er et sentralt trafkknutepunkt. Rundt 1 million passasjerer med hurtigruter, hurtigbåter og region- og distriktsbusser vil årlig reise via havneterminalen.

  En sniktitt inn i havneterminalen i Tromsø​

  -Dette vil være det viktgste knutepunktet for alle reisende i hele Nord-Norge. Det var virkelig en stor opplevelse å stå her og ta imot Hurtgruten. Det kjentes nesten som en hellig følelse. Dette bygget betyr mye for kysten, smiler en stolt ordfører Kristn Røymo.

  Dette vil være det viktigste knutepunktet for alle reisende i hele Nord-Norge.

  Vi bygger for den Arktiske framtiden​

  ​Visjonen til Tromsø havn, svaret på hvorfor Tromsø Havn er til for kunder, eier, samfunn og medarbeidere. Visjonen gir retning for valg og prioriteringer. Den skal inspirere til innovasjon og endring.

  Satsingsområder Tromsø havn

  Tromsø Havns hovedmål er: Eiernes verdier skal ivaretas og økes gjennom drifsmessige forbedringer og ved å bruke foretakets kompetanse tl å utvikle atra​ktv infrastruktur og tjenester for brukerne, næringslivet og samfunnet som bidrar tl at Norge, Nord-Norge og Tromsø blir nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktge i nordområdene.

  Trafikkutvikling

  Godsmengder over havna i 2018 er 1 285 700. Dette er en økning på 5,5 prosent sammenlignet med 2017. Mengde gods lastet og losset innenriks har økt i 2018 sammenlignet med 2017. Varetypene er olje, fisk, sand, stein og asfalt og stykkgo​ds.

  Trafikkutvikling Tromsø havn 2018

  Antall anløp i 2018 er 8 738. Dette er en stigning på 1,4 prosent sammenlignet med 2017. Totalt er det 22 452 932 antall bruttotonn i 2018. Dette er en økning på 8,6 prosent sammenlignet med 2017. Det er en stigning spesielt i forhold til tankskip og cruiseskip. I tillegg har Tromsø Havn hatt landligge av et fytende hotell på Grøtsund store deler av året. Trenden med at fartøyene blir større fortsetter. 

  Pågående prosjekter

  Posten og Bring satser i Tromsø Posten og Brings etablering av et nytt post- og logistikksenter for sin virksomhet i Breivika havneområde vil styrke Breivika som logistikknutepunkt. Det vil også bidra til å oppfylle nasjonale målsettinger knyttet til overføring av gods fra vei til sjø. Dette blir det største anlegget til Posten i Nord-Norge, og et hovedanlegg for Postens produksjon i landsdelen. Rundt 300 medarbeidere vil være tilknyttet Postens aktiviteter i Tromsø. 
  – Vi er veldig glade for etableringen. Tromsø Havn vil innen utgangen av 2020 etablere nødvendige kaifasiliteter i tlknytning til området, sier havnedirektør Jørn-Even Hanssen

  Valget av Tromsø Havn og Breivika var viktig for Posten og Bring på grunn av: godstransport til og fra Svalbard med båt, miljø, nærhet til kunde, framtidsaspektet og konkurransekraft. 
  Les hele Tromsø sin årsrapport for 2018 her

  Vi er veldig glade for etableringen. Tromsø Havn vil innen utgangen av 2020 etablere nødvendige kaifasiliteter i tilknytning til området

  Stikkord: