Hopp til innholdet

Vinner av Heyerdahlprisen 2021

  Vard Zerocoaster. Konsept for et bulkskip uten utslipp og med Flettner-rotor som utnytter vind til framdrift og elektrisk selvlossemaskin på traversplattform.

  HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri er årets vinner av Heyerdahlprisen. De to vareeierne har gått sammen for å skape en utslippsfri sjørute og tilbyr langtidskontrakt til verdens første utslippsfrie bulkskip.

  I sin begrunnelse sier ekspertkomiteen at vinnerne av årets Heyerdahlpris, ved å invitere til åpen anbudskonkurranse med tilbud om langtidskontrakt til verdens første nullutslipps frakteskip, har brukt sin rolle som vareeier til å initiere utviklingen av flere ulike nullutslippsløsninger for større skip med lengre seilingsdistanser.

  Les hele artikkelen hos Norges Rederiforbund

  Vareeier er nøkkelen til oppnåelse av ambisiøse klimamål

  Vi er beæret over å bli tildelt Heyerdahlprisen 2021. Som et stort og internasjonalt industrikonsern ønsker HeidelbergCement å bidra til å få det grønne skiftet til å bli en realitet så raskt som mulig. For å få til dette må vi tenke nytt og se på etablert praksis med nye øyne. Sammen med Felleskjøpet og DNV har vi nå oppdaget en ny «rute», som jo også er i Heyerdahls ånd. 
  Administrerende direktør i HeidelbergCement, Giv Brantenberg

  Komiteen sier at årets vinner setter […] en ny standard for vareeiers rolle i arbeidet med å redusere utslipp fra skipsfarten. Ved å etablere etterspørsel etter utslippsfrie skip bidrar årets vinner aktivt til å akselerere det grønne skiftet i næringen.

  Felleskjøpet har som ambisjon å være et nullutslippsselskap innen 2050. Sammen med den norske bonden har vi sterk vilje og store forventninger knyttet til oss i jobben med å gjøre hele næringen enda grønnere i årene som kommer. Vi er derfor svært glade for å motta Heyerdahlprisen for jobben vi har påbegynt med å tilby langvarige transportkontrakter på nullutslippsskip. Bærekraft står sentralt i vårt selskap og en slik utmerkelse inspirerer veldig i den videre jobben vi skal gjøre for å nå målene våre
  Per Kenneth Øye, logistikksjef i Felleskjøpet Agri

  For at skipsfarten skal nå de svært ambisiøse klimamålene næringen har satt seg er det helt avgjørende at vareeierne kommer på banen, slik som HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri gjør i dette prosjektet. Vi trenger mange flere slike prosjekter – og det håper jeg vi får, for dette er et prosjekt som kan skaleres og kopieres alle steder i verden.
  Leder av Heyerdahlprisens ekspertkomité, Lasse Kristoffersen