Hopp til innholdet

Vil gjøre godstransport på sjø mer konkurransedyktig

  NTS Shipping AS inngår samarbeid med Nor Lines Daily, et samarbeid som vil gjøre godstransport på sjø langt mer konkurransedyktig i forhold til veitransport. MS Folla2 settes inn i rute fra Trondheim til Øksfjord.

  NTS Shipping er med i Nor Lines Daily-nettverket av rutegående fraktefartøyer. Daglig leder Bjarne Johannessen i NTS Shipping AS mener konseptet kan flytte større godsvolumer fra bil til sjøtransport.

  Det er liten vits i å konkurrere om godset som allerede fraktes på sjøen. 
  Daglig leder Bjarne Johannessen i NTS Shipping AS

  – Det er liten vits i å konkurrere om godset som allerede fraktes på sjøen. Men mye gods sendes i dag på bil fordi sjøtransporten ikke har hatt kapasitet og regularitet som passer vareeierne. Med å samle et nettverk av rutegående sjøtransporter, vil Nor Lines Daily alltid finne et passende skip i nærheten, forklarer Johannessen i en pressemelding.​

  Nor Lines Daily – samlasting på sjø

  Nor Lines har 60 terminaler langs hele kysten som fungerer som operasjonssentral for kystfartøyene i nærsjøfarten. Terminalansvarlig Per Anders Brattgjerd i Nor Lines sier at summen av alle fraktefartøyene i Nor Lines Daily-nettverket vil gjøre sjøtransporten mer konkurransedyktig i forhold ​​veitransporten.

  – Nor Lines sitt sjøgående rutetilbud alene har ikke alltid vært tilfredsstillende for å møte kundene sine behov. Sammen med andre rederier kan vi bygge opp frekvensen og flytte større volumer over på sjø, forklarer Brattgjerd.

  Les også:​ Nor Lines lanserer fremtidens kystkonsept

  Nor Lines Daily er et produkt som i regi av Nor Lines utnytter tilgjengelig kapasitet på kystgående skip, samt koordinerer funksjonene markedsføring, salg og booking. Dette vil sikre en reel konkurrent til tradisjonell fremføring av gods på vei, dør-til-dør. Nor Lines har opprettet et eget koordineringssenter Trondheim for effektiv og sømløs administrasjon av Daily-produktet som gir kunden ett kontaktpunkt og nærhet til produksjonen.​

  Foto: Nor-Lines

  Responsen har ikke uteblitt.

  – Da vi lanserte pilot-konseptet i mars hadde vi avsatt en mann til å håndtere henvendelser om sjøtransport fra kunder. Nå er vi fire som arbeider med det. Vi drukner i forespørsler, forklarer Per Anders Brattgjerd, product manager i Nor Lines Daily.​

  Fast i rute Trondheim – Øksfjord​​

  NTS Shipping opererer i dag fem fartøyer hvorav tre går fast i fart med fiskefôr. Med prøveruten Øksfjord-Trondheim håper NTS Shipping på flere faste oppdrag.

  – Vi har manglet en endedestinasjon i sør. Med Nor Lines Daily har vi fått det. Som selskap liker vi å se på nye ting, og vi føler at vi har et godt fundament for å utvikle samarbeidet. Nå skal vi jobbe for å gi vareeierne et knallgodt alternativ til biltransport. Det er bare å kjøre på eller – rettere sagt – seile på, sier Bjarne Johannessen.​

  Om NTS Shipping AS

  ​NTS Shipping AS startet med Namsos Dampskibselskap allerede i 1879. NTS Shipping stiller høye krav til effektiv logistikk og sikkerhet. Flåten består av fire fartøyer tilpasset sine fraktsegmenter og ruter.

  Shipping-virksomheten består i alt av tre rederier, NTS Shipping AS, Sjøtransport Rotsund AS og NTS Shipping Færøyene SP/F. NTS Shipping har landorganisasjoner både i Ottersøy på Namdalskysten og i Sørkjosen i Troms.​

  Kilde(r): Kyst.noNTS Shipping AS​

  Om Shortsea Promotion Centre Norway

  Shortsea Promotion Centre Norway​ er et kompetansesenter for nærskipsfart. Vi fremskaffer og formidler kunnskap som er nyttig i arbeidet med å gjøre sjøtransporten til en større del av verdikjeden.​​​​​​ Vi er en del av den Europeiske kompetanseklyngen av Shortsea Promotion Centre.

  Stikkord: