Hopp til innholdet

Vi må tørre å tenke nytt

  Klimastreikerne minner oss på hvor viktig klimatrusselen er og at vi må tenke bærekraft i alt vi gjør. Skal FNs bærekraftsmål nås, må vi tørre å tenke nytt, sier KS Bedrifts administrerende direktør Øivind Brevik.

  En ny bevissthetsgjøring

  Klimastreikende barn og ungdom har blitt et vanlig innslag i nyhetsbildet over hele verden. Greta Thunbergs tale til stats- og regjeringssjefer på FNs klimatoppmøte i New York denne uken har gått verden over. Og hennes ord vil trolig gå inn i historiebøkene: – Hvordan våger dere?! Dere har stjålet mine drømmer og min barndom med deres tomme løfter, sa Thunberg.

  Klimaendringene er globale, men løsningene er lokale.
  Adm Direktør i KS Bedrift Øivind Brevik

  Bevisstgjøring

  Klimastreikende barn og ungdom har blitt et vanlig innslag i nyhetsbildet over hele verden. Greta Thunbergs tale til stats- og regjeringssjefer på FNs klimatoppmøte i New York denne uken har gått verden over. Og hennes ord vil trolig gå inn i historiebøkene: – Hvordan våger dere?! Dere har stjålet mine drømmer og min barndom med deres tomme løfter, sa Thunberg.

  Taktskifte i kampen mot klimaendringer

   FNs klimapanels nye spesialrapport om hav og is, som ble lagt frem tidligere denne uken, slår fast at klimaendringene går stadig raskere. Alvoret i situasjonen kommer klart frem.

  Det handler også om å gripe muligheter, skape grønne jobber og redusere klimaavtrykket
  Adm Direktør i KS Bedrift Øivind Brevik.

  Rapporten støtter opp under ungdommens krav om en mer ambisiøs klimapolitikk. KS Bedrift-sjefen skjønner godt de unges frustrasjon og sinne, og han mener det vil være farlig å undervurdere kraften i den klima mobiliseringen vi nå ser.

  – Jeg tror at vi i kampen mot klimaendringene står foran et taktskifte som vil skape store politiske omveltninger fremover. De unge klimastreikerne er morgendagens ledere. Det er ikke lenger greit å bidra til negative klimaendringer, fremhever Brevik.

  Virkemidler og handling

  – Bedrifter som integrerer bærekraft i sine strategier, og som tør gripe mulighetene, vil bli mer konkurransedyktige og klare seg best i den omstillingen som uansett vil komme, legger han til.

  Skal regjeringen lykkes med det norske lavutslippssamfunnet, må bedrifter som ønsker å tilpasse seg få bedre rammebetingelser. Investorer vil også trekkes mot bærekraftige virksomheter.

  – Sjelden har vel ”Don’t be a Nokia” vært mer aktuelt enn nå, avslutter Brevik.

  Kilde: KS Bedrift

  Stikkord: