Hopp til innholdet

Vi bringer sammen….

  Foredragsholdere på seminaret "Vi bringer sammen"

  Seminaret på Transport & Logistikk igår markerte innledningen på Norske Havner sin nasjonale markedskampanje «Vi bringer sammen». Kampanjen som vil kjøres nasjonalt i 2023 har som formål å øke kjennskapen til havnas viktige rolle som effektive knutepunkt for gods.

  Havnas rolle er å skape effektive knutepunkt for gods og passasjerer. Dette oppnås gjennom gode relasjoner med kunder, samarbeidspartnere og samfunnet som havnene er en del av.

  Havnene skaper, sammen med sine samarbeidspartnere, effektive forbindelser fra nord til sør. Dette sikrer effektive og miljøvennlige transportløsninger til verden for lokalt næringsliv og varene vi trenger i hverdagen kommer i butikkhyllene.

  Dette var også tema vi utfordret gårsdagens foredragsholdere med. På scenen sto to havner og en lufthavn, samt en dyktig representant for generasjon Z, som delte sine erfaringer knyttet til hvordan best mulig ivareta, og utvikle rollen som effektive knutepunkt som skaper verdifulle forbindelser for sine kunder.

  En stor takk til Ingvar Mathisen fra Oslo Havn, Silje Skogheim fra Norske Havner, Joachim Lupnaav Johnsen fra Avinor, og Jacob Minnehagen fra Gøteborg Havn som ga oss i salen nyttig innsikt og noen utfordringer i videre arbeid med å skape effektive knutepunkt.