Hopp til innholdet

Vestlandet blir vinnere i fremtidens lavutslippssamfunn

  Slik konkluderer Menon Economics i en analyse fremlagt på Vestlandskonferansen nylig.

  Menon har vurdert vekstmulighetene for prosessindustrien, sjømat-, maritim- og fornybarnæringen i Norge fra i dag og frem til 2035 med utgangspunkt i grønn omstilling.

  – Jo mer de internasjonale avgiftsnivåene på klima- og miljøutslipp øker, jo bedre vil norsk, eksportrettet næringsliv klare seg. Det gjelder særlig næringslivet på Vestlandet, heter det i analysen som bærer navnet «Vestlandsmeldingen».

  Menon ser for seg en vekst i maritim næring på Vestlandet knyttet opp mot det grønne skiftet på hele 19.000 arbeidsplasser frem mot 2035, fra 39.000 ansatte i dag til 58.000 ansatte om femten år. På landsbasis mener Menon at sysselsettingen kan øke fra 86.000 ansatte til et sted mellom 101.000 og 128.000 ansatte, eller fra 250 milliarder kroner til et sted mellom 390 og 490 milliarder.

  Da er ikke sjømat medregnet.

  Menon Economics peker på disse tiltakene norske myndigheter bør iverksette for at vekstscenariet skal bli virkelighet:

  • gå foran i det internasjonale samarbeidet for å sikre høye karbonpriser
  • gi klarere retningslinjer som kan gi bedriftene trygghet til å investere i teknologi
  • gjøre det attraktivt å drive med forskning på klimateknologi
  • bidra med finansielle støtteordninger som legger til rette for storskala og lønnsomhet