Hopp til innholdet

Verdiskapning gjennom samarbeid

  Samskip overtok Nor Lines i 2017 og har gjennomført store endringer med fokus på å forbedre produkt, kvalitet og kundeopplevelse.  Ambisjonen er å befeste posisjonen som Norges ledende innenlandsnettverk med fokus på sjøveien som distribusjonskanal. Oddgeir Hepsø overtar nå stafettpinnen og skal lede Nor Lines Norway AS på veien videre mot målet. Vi tok en prat med Oddgeir om den nye rollen og hans tanker om ledelse, utvikling og Nor Line Norway sin nye strategi.

  Oddgeir har utdanning fra Sjøkrigsskolen og 13 års erfaring fra Forsvaret. Før han kom til Nor Lines i 2016 jobbet han 3 år innenfor Olje og gass med prosjektplanlegging og prosjektadministrasjon. I Nor Lines har han gått gradene fra terminal- og produktsjef til nå å overta ansvaret for Nor Lines Norway.

  Verdiskapning gjennom samarbeid

  -Som leder støtter jeg meg til Forsvarets ledelsesfilosofi – Oppdragsbasert Ledelse. Oppdragsbasert ledelse for meg innebærer at medarbeidere skal vite hva vi ønsker å oppnå, ikke nødvendigvis hvordan alt skal gjøres i detalj, sier Hepsø.

  Mennesker skaper verdier gjennom samarbeid, og den viktigste forutsetningen for å skape det gode samarbeidet er tillit.
  Oddgeir Hepsø, Daglig leder Nor Lines Norway AS

  I en alvorlig hverdag og tid er jeg opptatt av at vi legger til rette for å gjøre en profesjonell jobb kombinert med et smil om munnen, sier han.

  -Vi står foran en periode hvor Nor Lines skal moderniseres ytterligere. Implementering av nytt datasystem som forenkler kundenes hverdag, og mer fokus på det miljømessige fortrinnet Nor Lines kan tilby gjennom et sømløst dør-til-dør sjøprodukt. Ett budskap vi håper både eksisterende- og nye kunder kan bruke i sin markedsføring, forklarer Oddgeir Hepsø.

  Med militær bakgrunn og kompetanse innen kystdistribusjon opptrer Oddgeir som en tydelig og kompetent leder. I tillegg er Oddgeir en relasjonsbygger som er opptatt av «renhårighet, god forretningsskikk og struktur, hvilket vil komme godt med i arbeidet med å ta Nor Lines Norway til nye høyder.
  Are Gråthen, Regional Director Norway – Samskip

  Vekst i sjøtransporten

  Nor Lines skal gjennom et teknologi-skifte de neste årene. Vi skal tilpasse organisasjonen ny teknologi, skiftende markeder og ikke minst sterk konkurranse. Dette er krevende oppgaver som kan innebære organisasjonsendringer og endrede arbeidsprosesser. Vi tror at bedre løsninger på sjø, miljøfokus og behovet for å avlaste veiene, vil gi sjøtransporten en sterk posisjon i årene som kommer. Dette er utfordringer vi gleder oss til å håndtere! sier han.

  Videreutvikling av «Daily»

  Nor Lines er i en fase hvor vi skal bytte Transport Management systemet (TMS). Målsettingen er å kunne tilby både våre kunder og ansatte bedre løsninger enn vi har i dag. Vi skal videreføre utviklingen av «Daily produktet» på sjøen. «Daily» er et produksjonssamarbeid med en rekke redere og ekspeditører for å utnytte ledig restkapasitet langs kysten og gjøre sjøtransporten mer tilgjengelig. 

  Et verdinettverk med fokus på dør-dør løsninger

  -Utfordringen med å flytte mer gods fra vei til en mer intermodal verdikjede er at kunden ikke opplever at logistikkjeden er sømløs. Kundens behov for gode logistikkleveranser er dør til dør. Dette må vi som transportør forstå. Vi må gi kunden et kontaktpunkt som kontrollerer hele logistikkjeden, uavhengig av transportformen som benyttes. Det er først når vi tar ansvaret som sikrer at kunden ikke lenger trenger å forholde seg til at godset skifter transportform at vi leverer gode logistikkløsninger i tråd med kundebehov, sier Hepsø .  

  Oddgeir Hepsø, Daglig leder Nor Lines Norway
  Foto: Nor Lines Norway

  Med en dedikert og fokusert daglig leder, kortere og raskere beslutningslinjer, vil kundene oppleve at Nor Lines Norway tilbyr enda bedre service og leveranser. Nor Lines skal utvikles til det ledende innenriks distribusjonsnettverket i Norge – med fokus på sjøveien. Med Oddgeir i spissen vil den daglige ledelsen kompletteres med inngående bransje- og produktkunnskap
  Are Gråthen, Regional Director Norway – Samskip

  -Nor Lines Norway er et verdinettverk som samarbeider med en lang rekke aktører som trengs for å levere en effektiv vareflyt for kunden. Nor Lines har flere typer samarbeidspartnere, alt fra enkeltmannsforetak til store logistikkleverandører, forklarer Oddgeir.   

  Nor Lines trenger samarbeidspartnere som opplever merverdi av å være i et verdinettverk sammen med oss. Hvor man opplever at vi utretter mer sammen enn man klarer på egenhånd.
  Oddgeir Hepsø, Daglig leder Nor Lines Norway AS