Hopp til innholdet

Vekst for Norges nest største containerhavn

  Container- og fergetrafikk gjør Larvik havn til en av de største godshavnene i Norge. I overkant av 400 arbeidsplasser er i dag direkte tilknyttet virksomheten. Trafikken i tredje kvartal er preget av fortsatt solid vekst, og det går mot nye rekordtall for containertrafikken.

  Nytt rekordår

  Så langt i år er det håndtert over seks prosent flere containerenheter, TEUs, sammenlignet med tilsvarende periode i toppåret 2018. Med 63.100 TEUs per tredje kvartal går det mot et nytt rekordår for containeraktivitetene på Revet i Larvik. Trafikken vil trolig passere fjorårets nivå med god margin innen året er omme.

  Den positive utviklingen i containertrafikken over Larvik havn er svært gledelig. Vi har gjennom å ha drevet lønnsomt i en årrekke hatt mulighet å investere i moderne fasiliteter for å bli det naturlige knutepunktet mellom sjø- og landtransport.
  Markedssjef Larvik Havn, Beate Palmgren

  Containerterminalen i Larvik havn har 16 prosent markedsandel av containertrafikken i Oslofjorden, og håndterer årlig opp mot 80.000 containere. Dette gjør havnen til Norges nest største containerhavn. En stor eksportartikkel ut over Larvik er Larvikitt. 

  Markedssjef Larvik Havn, Beate Palmgren
  Foto: Morten Rakke

  -Eksporten av Larvikitt til store markeder i Østen, og på vårt eget kontinent, gjør havnen til et bankende hjerte for hele Larvikitt-industrien. Larvik Havn trygger en rekke lokale arbeidsplasser og bidrar til å gjøre steinindustrien konkurransedyktig internasjonalt, sier markedssjefen.

  Rundt 683.000 passasjerer reiste med ferge mellom Larvik og Hirtshals i samme periode, noe som er to prosent flere enn i fjor.

  Godsvolum

  Ved utgangen av tredje kvartal er det lastet og losset i overkant av 1,4 millioner tonn gods over Larvik havn. Dette er en nedgang på 23 prosent fra 2018, men henger sammen med utviklingen i den prosjektavhengige bulktrafikken som påvirker godsvolumene i stor grad.

  Les også:
  Fortsatt god containervekst i starten av 2019
  Solid vekst i containertrafikken over Larvik havn andre kvartal 2019

  Totale driftsinntekter utgjør 50 millioner kroner ved utgangen av september. Dette er en svak nedgang mot fjoråret og henger sammen med den samlede trafikkutviklingen over havnen.

  Ringvirkninger

  Havnen er viktig for videre utvikling av næringslivet i form av nye jobber og nye bedrifter, og for kommunen i form av økte skatteinntekter. Samlet skatteeffekt fra aktiviteter i Larvik havn utgjør anslagsvis ni prosent av den totale skatteinntekten i Larvik kommune. Havnen har en estimert sysselsettingseffekt på omlag 1000 årsverk i distriktet.

  En sunn og bærekraftig økonomisk utvikling gjør oss i stand til å møte fremtidige krav og forventninger fra havnens brukere og regionens næringsliv.
  Markedssjef Larvik Havn, Beate Palmgren

  – I overkant av 400 arbeidsplasser er i dag direkte knyttet til virksomheten. Arbeidsplassene og ringvirkningene havnen skaper for regionen – ved å bidra til en positiv utvikling av lokalt næringsliv – er Larvik Havns viktigste rolle, nå og i framtiden, sier Palmgren.

  Larvik Havn er selvfinansiert uten offentlige bidrag økonomisk, og må til enhver tid sikre en akseptabel lønnsomhet og en bærekraftig økonomi.