Hopp til innholdet

Vareeieren er nøkkelen

  Sjølogistikk konferansen (sic), ble arrangert for 10. gang 17 september. Konferansen er en flott nettverksarena for logistikkaktører, der en får nyheter om hva som rører seg innenfor maritim logistikk og godsframføring på sjø.

  Hvorfor velge sjøveien?

  Det er en kjensgjerning at vareeierne er nøkkelen for å få økt godsmengden på sjø. Videre må rederiene kunne levere et dør til dør-tilbud til en riktig pris og med en god frekvens. I de siste årene har flere vareeiere fremhevet behovet for et økt sjøtilbud.

  Digitalisering og autonome løsninger vil fremme sjøtransporten på korte avstander.
  Fagdirektør i Norske Havner Arnt-Einar Litsheim

  St. Gobain, som er en sterk aktør på byggevaremarkedet, redegjorde for hvorfor de også vil bruke mer sjøtransport i årene som kommer. Håkon Kvåle fra St. Gobain fremhevet viktigheten av sjøtransporten for de lange og tunge lastene.

  Transparent og enkelt

  Det har tidvis vært fremhevet fra kjøpere av transporttjenester at sjøtransporttilbudet er uoversiktlig og lite tilgjengelig. Prisstrukturen i havnene har ofte vært fremhevet som en akilleshæl.

  Norske Havner er i gang med et prisstrukturprosjekt som prosjektleder Geir Berg fra Flowchange presenterte på logistikk konferansen. Hensikten er å forenkle strukturen. Selve prisfastsettingen er overlatt til den enkelte havn, understreker Litsheim.

  Politikk og markedsbehov

  Sjøtransporten er suveren når det gjelder energiutnyttelse. DNV GL har gjort beregninger som viser at en sjøløsning fra kontinentet bruker 26 prosent av den energien en veiløsning vil bruke.

  Selv om sjøtransport er det mest effektive og miljøvennlige, ser vi at rederier og havner har tatt rev i seilene og kontraherer mer miljøvennlige skip. Havnene har med god hjelp fra ENOVA rullet ut landstrømsmuligheter.

  Når politisk handlekraft kombineres med markedets ønsker, så kommer resultatene.
  Fagdirektør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim

  Kilde: Norske Havner