Hopp til innholdet

Var 2018 bunnen som vi nå har passert?

  I årsrapporten til Eidesvik Offshore for 2018 står det følgende- Vi ser heldigvis tegn til bedring, og med utviklingen så langt i 2019 kan det se ut som at 2018 var bunnen som vi nå har passert.

  Maritim næring er på bedringens vei etter oljeprisfallet i 2014. Vi estimerer en verdiskapingsvekst på fem prosent for 2018, og ytterligere seks prosent vekst for inneværende år. Gledelige tall til tross, det er fortsatt deler av næringen som sliter.

  Maritim verdiskaping 2019: Bunnen er nådd, men holder bunnen?

  – Selv i et så krevende marked har vi grunn til å være fornøyd med en rekke nye kontrakter, skriver adm. dir. Jan Fredrik Meling innledningsvis i årsrapporten, på vegne av rederiet.


  Jan Fredrik Meling – Foto: Eidesvik Offshore

  Han viser blant annet til at Eidesvik Offshore fikk en ny kunde gjennom Merkur for Viking Neptun i vindmarkedet, en ny kunde for Viking Queen gjennom Saipem samtidig som rederiet med Subsea Viking og Vantage har etablert seg i nye segmenter som bunnseismikk og kildeskip, begge på kontrakt for Seabed Geosolutions. Dessuten viser Meling til fornyet tillitt hos Equinor for Viking Avant og Viking Energy og forlengelse for Seven Viking med Subsea7.​


  Les Eidesvik mener bunnen ble nådd i fjor​

  Bunnen er nådd, men holder bunnen?​

  I skrivende stund ligger det fortsatt om lag 100 offshoreskip og 13 borerigger i opplag langs norskekysten. Dette er hypermoderne fartøy som burde vært i aktivitet på sokkelen. Det representerer likeledes mye investert kapital som ikke kaster av seg. Og akkurat som snøen er en klar indikasjon på vinter, er skip i opplag en påminner om nedbemanning og permitteringer.

  – For næringen som helhet ser vi tegn til at bunnen ble nådd i 2018. For nesten alle segmenter peker pilene svakt oppover for sysselsetting, omsetning og verdiskaping inn i 2019. Opprettholdelse av sysselsettingen er spesielt viktig for fremtiden, som i økende grad vil den preges av ​grønn omstilling og tilpasning til en digital hverdag, sier Daglig leder i Maritimt Forum Ivar Engan.

  Maritim verdiskapningsrapport for 2019 forteller at utsiktene for næringen som helhet er sammensatt: Store deler av maritim næring går tryggere farvann i møte. Tallene som Menon Economics presenterer i rapporten viser at petroleumsnæringen fortsatt eren av de viktigste driverne for maritim næring, selv om omsetningen mot olje og gass er halvert siden toppen i 2014. Det er også slik at bedre tider i olje- og gassnæringen gir positive ringvirkninger for det som går på kjøl. 

  Likevel, nye markeder – som havbruk, offshore, havvind og andre nisjemarkeder – bidrar til både omstilling og vekst. Verftene og utstyrsleverandørene har omstilt seg til nye markeder, og det er blant disse segmentene den hølyeste veksten forventes. På sikt gir alt dette næringen flere sjøbein å stå på. Faktisk er omsetningen i nye markeder mer enn doblet siden oljeprisfallet i 2014.