Hopp til innholdet

Utfordringen med godsoverføring fra vei til sjø

  Jeg ser frem til å delta på den 100. årskonferansen til Norsk Skipsmeglerforbund i Stockholm 5-8 mai for å snakke om utfordringen med godsoverføring fra vei til sjø sett fra et vareeier perspektiv.

  Sjøveien er et av de gode og riktige svarene for å redusere utslipp fra transportsektoren. Det er også grunnen til at det eksisterer en nasjonal ambisjon for å flytte mer gods fra vei til sjø.

  Dere finner årets vareeierundersøkelse her

  Kundebehovet er ikke båt, bil eller tog, men forutsigbar, effektiv og miljøvennlig transport. Godsoverføring handler i stor grad om å utfordre det etablerte. Det handler om å kapre kunder vi ikke har, kunder som får dekket sitt transportbehov idag med løsninger de er godt fornøyd med.

  Fornøyde kunder ser på endring som en operasjonell risiko. Det eksisterer m.a.o. et motivasjonsgap mellom vår ambisjon om å flytte mer gods fra vei til sjø og kundenes motivasjon for å søke alternativer.

  Gleder meg til å møte dere i Stockholm!