Hopp til innholdet

Unifeeder lanserer ny service mellom Antwerpen og Gøteborg

  Unifeeder oppgraderer eksisterende servicen som forbinder BENELUX med Gøteborg. F.o.m. 10 oktober vil Unifeeder tilby en direkte rute fra Antwerpen, med avgang fredag ettermiddag og ankomst i Gøteborg for levering mandag.

  Oppgraderingen av servicen er et godt tillegg til det eksiterende tilbudet mellom Rotterdam og Gøteborg, i tillegg gir det kortere distanser med lastebil på gods fra Belgia og Frankrike.

  Fordeler

  • Pålitelig dør-dør service med faste ukentlige avgangstider.
  • Stor tilgjengelighet av containere for all type last.
  • Fleksible fartøy med plass til forskjellig type gods.
  • Fleksibel kapasitet og økt frekvens på østkysten av Sverige.
  • Kort kjøredistanse fra Belgia og Frankrike.
  • Mer miljøvennlig transport p.g.a kort landtransport.
  • Sikker transport i tette containere.

  Markedstilbud

  Oppgraderingen er et tillegg til Unifeeders eksisterende service som forbinder Sverige med resten av Europa. Unifeeder tilbyr nå 9 ukentlige seilinger mellom Sverige og de store intra-europeiske knutepunktene i Polen, Tyskland, Russland, Benelux og Storbritannia.

  For mer informasjon kontakt Jarle Aakredalen, jga@unifeeder.com