Unifeeder oppgraderer eksisterende servicen som forbinder BENELUX med Gøteborg. F.o.m. 10 oktober vil Unifeeder tilby en direkte rute fra Antwerpen, med avgang fredag ettermiddag og ankomst i Gøteborg for levering mandag.

Oppgraderingen av servicen er et godt tillegg til det eksiterende tilbudet mellom Rotterdam og Gøteborg, i tillegg gir det kortere distanser med lastebil på gods fra Belgia og Frankrike.

Fordeler

  • Pålitelig dør-dør service med faste ukentlige avgangstider.
  • Stor tilgjengelighet av containere for all type last.
  • Fleksible fartøy med plass til forskjellig type gods.
  • Fleksibel kapasitet og økt frekvens på østkysten av Sverige.
  • Kort kjøredistanse fra Belgia og Frankrike.
  • Mer miljøvennlig transport p.g.a kort landtransport.
  • Sikker transport i tette containere.

Markedstilbud

Oppgraderingen er et tillegg til Unifeeders eksisterende service som forbinder Sverige med resten av Europa. Unifeeder tilbyr nå 9 ukentlige seilinger mellom Sverige og de store intra-europeiske knutepunktene i Polen, Tyskland, Russland, Benelux og Storbritannia.

For mer informasjon kontakt Jarle Aakredalen, jga@unifeeder.com