Hopp til innholdet

«True sustainability is more than going green»

  SeaShuttle fra Samskip, hydrogendrevet containerskip

  Samskip sin SeaShuttle skal etter planen settes i operasjon 2025/2026. Vi tok en prat med Are Gråthen, Regional Director i Samskip om bakgrunnen for Seashuttle og visjonen til Samskip om en mer bærekraftig fremtid.

  Samskip sin SeaShuttle (Les: Hydrogendrevne containerskip) skal etter planen settes i operasjon 2025/2026. Dette er et stort steg i retning av nullutslipps transportkjeder til/fra kontinentet.

  At skipet er grønt er nærmest som en «bivirkning» å regne.

  Are Gråthen, Regional Director i Samskip

  Are, du er kjent som en tydelig ambassadør for bærekraft og har ved flere anledning uttalt anledninger – «True sustainability is more than going green», hva legger du i det?

  Før man gjør energien grønn, må man først redusere energibruken. Energi blir stadig dyrere og vil være begrenset tilgjengelig fremover. Vi må tillate at ting tar mer tid, noe som igjen sparer energi og dermed er mer bærekraftig. Det handler stort sett om bedre planlegging.

  Les også: Er du klar for 85?

  Du fortalte meg om din glødende interesse for seiling og hvordan seiling inspirerer deg for å jobbe med bærekraft, kan du forklare sammenhengen?

  Are Gråthen,Regional Director i Samskip

  Seiling er for meg en måte å forflytte seg på, kun basert på naturkreftene. Det innebærer lenger tid på sjøen, men det er jo nettopp derfor man er på sjøen er det ikke? Seiling har også den fordelen at det er lydløst. Også er det (nesten) gratis…..

  Fortell oss litt om hvordan denne tenkningen har gått inn i designet og planleggingen av SeaShuttle prosjektet?

  At skipet er grønt er nærmest som en «bivirkning» å regne. Skipets design er optimalisert i forhold til kapasitet, rutemønster og fart, for nettopp å forbruke minst mulig energi og dermed drivstoff. Med et drastisk redusert energiforbruk totalt sett, har vi mulighetene til å benytte et mer kostbart, men utslippsfritt drivstoff (H2), som igjen gjør det konkurransedyktig.


  Hvordan vil bærekraft sette større krav til samhandling i verdikjeden?

  Det meste handler om god planlegging. FN’s bærekraftsmål #17 er kanskje det viktigste. Mål #17 omhandler samarbeid og samhandling, med fokus på viktigheten av helhetlig planlegging, igjennom hele verdikjeden. Her er det mye innovasjon innenfor AI og blockchain teknologi, teknologi som er vesentlig for å lykkes med effektiv samhandling i hele verdikjeden.

  Samarbeid for å nå målene
  For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

  FN´s bærekraftsmål #17

  Hvilke operative grep har dere tatt i eksisterende operasjoner, for å redusere energibruken?

  I Samskip fokuserer vi primært på god retningsbalanse og varestrømsanalyser (data-driven), som igjen fører til bedre utnyttelse av tilgjengelig kapasitet, både på egne og andre sine skip og containere.

  Har du noen gode eksempler på samhandling som skaper mer effektive operasjoner og sikrer mer tid i sjø?

  Sett fra et bærekraftsperspektiv er effektivitet i havneoperasjonene «alfa omega». I fremtiden vil de mest effektive Havnene også være de mest attraktive, uten nødvendigvis å være billigst.  Et eksempel på effekten av effektivisering i havn er: En redusert turnaround tid på 5 timer i f.eks Oslo Havn, kan konverteres til en fartsreduksjon på 1 knop på strekningen Oslo – Rotterdam. iløpet av et år er tilsvarer dette tusenvis av tonn i utslippsreduksjon , og millioner av kroner i kostnadsbesparelser.

  «Making green logistics easy»

  Bakgrunnen for valgene til Samskip ligger i visjonen om en mer bærekraftig fremtid, kan du beskrive hvordan denne fremtiden ser ut? 

  Samskip sitt motto «Making green logistics easy» er dekkende for hvordan Samskip ser på fremtiden. For at vi skal skape bærekraftige tjenester, holder det ikke å bare gjøre det grønt, men vi må forenkle tjenestene våre gjennom økt digitalisering, automatisering, og redusere energiforbruket.

  Les Samskip sin bærekraftsrapport for 2021