På tross av alle utfordringene rundt koronasituasjonen har Tromsø Havn registrert en positiv utvikling i godstrafikken de siste ukene. Aktiviteten i havna har generelt vært høy.

Bortfall av passasjer- og cruise anløp

Tromsø er et populært helårlig reisemål for turister. Tromsø Havn har cruiseskip til kai i alle årets 12måneder, i tillegg til to daglige anløp av Hurtigruten. P.g.a Covid-19 situasjonen stengte Norge ned den 12. mars. Dette har påvirket Tromsø Havn med at gjenværende cruiseanløp for mars måned, alle innmeldte anløp i april og mai, og nå delvis juni er blitt kansellert.

Tromsø Havn
Foto: Tromsø Havn

I likhet med øvrige norske cruisehavner regner Tromsø Havn med at hele cruisesesongen for 2020 kanselleres. 

Hurtigruten i begrenset rute

I tillegg til bortfallet av cruiseanløp, har Hurtigruten lagt de fleste av sine skip til kai, og går kun i en begrenset rute mellom Bodø og Kirkenes. Tromsø har nå 3 ukentlige anløp av Hurtigruten. Det er ingen cruisepassasjerer ombord, samtidig er det veldig begrenset med distanse reisende. Norlines melder om 90% reduksjon av volum gods med Hurtigruten grunnet endret seilingsmønster.

Sikrer forsyningen av gods og samfunnskritiske varer

Tromsø har et høyt antall reiselivsaktører og det var flere av disse som mistet kundegrunnlaget sitt på grunn av koronasituasjonen i mars. Tromsø Havn har flere reiselivsbaserte leietakere, både i havneterminalen og i småbåthavnen. Disse stengte dørene i midten av mars, og går nå en usikker fremtid i møte.

«Vi har budsjettert med en omsetning på 130 millioner i 2019», sier havnedirektør Jørn-Even Hanssen. Pr. i dag ser det ut som vi får et inntektsbortfall på ca 20%, hovedsakelig relatert til reiseliv. Tromsø Havn vil som en konsekvens av Covid-19 avslutte 2020 med et negativt driftsresultat.»

Positiv utvikling i godstrafikken

På tross av alle utfordringene tilknyttet koronasituasjonen, har Tromsø Havn registrert en positiv utvikling i godstrafikken de siste ukene. Aktiviteten i havna har generelt vært høy. Mye av dette skyldes stor aktivitet i fiskeriene og at Tromsø er landets største fiskerihavn.

Det er gledelig å registrere at det ser ut som en større andel av gods nå går sjøvegen på grunn av utfordringer på landeveien, en trend vi håper vil vare også etter korona.
Havnedirektør Jørn-Even Hanssen 

Godsdestinasjoner fra Tromsø havn

Fra Tromsø havn kan godset nå hele 47 havner i inn- og utland (Se listen nedenfor over aktuelle havner).
De største destinasjonene er Bergen-Kirkenes (Hurtigruten), Nederland-UK-Russland-Norge (Eimskip), Baltikum-Nederland-Russland-Norge (Norlines), og Nederland-Norge (NCL)

Godshavner tilgjengelig fra Tromsø

AverøyHarstadRisøyhamnSzczecin
BergenHavøysundRotterdamTaganrog
BerlevågHonningsvågRypefjordTananger
BodøKirkenesRørvikTorvik
BrønnøysundKjøllefjordSandnesTrondheim
BåtsfjordKlaipedaSandnessjøenVadsø
FinnsnesKristiansund NSkjervøyVardø
FlorøMehamnSortlandVelsen
GdanskMoldeStamsundØksfjord
GlomfjordMurmanskStokmarknesØrnes
GrimsbyMåløySvelgenÅlesund
HammerfestNesnaSvolvær