Kystverket utlyser en ny runde med tilskuddsordningen til effektive og miljøvennlige havner. Tilskuddet skal bidra til gjennomføring av prosjekter knyttet til tiltak i havn som bidrar til økt effektivitet i verdikjeden. Fristen for å søke er 06. mars 2022.

Tilskuddet kan brukes til investeringer i havne-, og tilkomstinfrastruktur, samt mudring. I statsbudsjettet for 2022 er det bevilget 95.5 millioner kroner til ordningen. I år må minst 40 millioner kroner av årets bevilgning gå til et ett-årig prosjekt.

Ein budsjettauke på årets budsjett gjer at vi kan nå fleire søkarar. Søknadslista i fjor viste at det var fleire gode prosjekt som dessverre ikkje nådde opp i den harde konkurransen. Vi vonar sjølvsagt på like mange søkarar i år! Har du eit prosjekt som kan vere aktuelt for tilskot, så ta gjerne kontakt for rettleiing fram mot søknadsfristen.
Seniorrådgivar Øyvind Sandbakk i Kystverket.

Fristen for å søke er 06. mars 2022. Mer informasjon om ordningen finner du på Tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner