Hopp til innholdet

Tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner med ny frist

  Egersund Havn

  Kystverket utlyser en ny runde med tilskuddsordningen til effektive og miljøvennlige havner. Tilskuddet skal bidra til gjennomføring av prosjekter knyttet til tiltak i havn som bidrar til økt effektivitet i verdikjeden. Fristen for å søke er 06. mars 2022.

  Tilskuddet kan brukes til investeringer i havne-, og tilkomstinfrastruktur, samt mudring. I statsbudsjettet for 2022 er det bevilget 95.5 millioner kroner til ordningen. I år må minst 40 millioner kroner av årets bevilgning gå til et ett-årig prosjekt.

  Ein budsjettauke på årets budsjett gjer at vi kan nå fleire søkarar. Søknadslista i fjor viste at det var fleire gode prosjekt som dessverre ikkje nådde opp i den harde konkurransen. Vi vonar sjølvsagt på like mange søkarar i år! Har du eit prosjekt som kan vere aktuelt for tilskot, så ta gjerne kontakt for rettleiing fram mot søknadsfristen.
  Seniorrådgivar Øyvind Sandbakk i Kystverket.

  Fristen for å søke er 06. mars 2022. Mer informasjon om ordningen finner du på Tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner