Hopp til innholdet

Tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner

  I statsbudsjettet for 2021 er det avsatt 52,9 millioner kroner til tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner. Fristen for å søke er 10. mai 2021.

  Kystverket lyser nå ut en ny runde med tilskudd til effektive og miljøvennlige havner. Tilskuddet skal brukes til å øke effektiviteten i logistikkjeden gjennom tiltak i havn, slik som investering i havneinfrastruktur, tilkomstinfrastruktur og mudring.

  Har du et prosjekt som fører til mer effektive havner?

  Kystverket er fornøyd med at ordningen blir videreført og det er allerede gjennomført flere interessante prosjekt. Nytt i år er at retningslinjene er revidert av Samferdselsdepartementet, og vi er spente på om vi vil treffe en større søkermasse med de reviderte retningslinjene.
  Avdelingsleder Thor Vartdal i Kystverket

  Les også:
  Kystverket etterlyser godsoverføringsprosjekter

  I statsbudsjettet for 2021 er det avsatt 52,9 millionar kroner til tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner. Fristen for å søke er 10. mai 2021, og prosjektene må være gjennomført innen 30. november 2022.

  Seniorrådgiver Øyvind Sandbakk i Kystverket ser fram til å bli bedre kjent med årets prosjektsøknader.
  – Ja, det har vært spennende å følge med på prosjektene fra de første to første årene med denne ordningen, jeg forventar mange interessante prosjektsøknader i år også. I tillegg kan de nye retningslinjene treffe andre søkere, og påvirker også rangeringen av søknadene. Noen av de viktigste endringene er at vi skal rangere etter gevinst målt mot støttebeløp, at vi får større mulighet til å kvantifisere andre positive gevinster – og ikke minst at prosjekteierene får litt betre tid til å gjennomføre investeringen, forteller Sandbakk.

  Mer informasjon om ordningen finner du på www.kystverket.no/effektivehavner