Jeg er stolt over å kunne annonsere at Shortsea Promotion Senter i Sverige og Norge har bestemt seg for å styrke det nordiske samarbeidet.

Vi ønsker å knytte de norske og svenske kompetansemiljøene innenfor maritim- og logistikksektoren tettere sammen og sikre at flere nordiske vareeiere gjør sjøveien til en større del av verdikjeden. 

Daglig leder i SPC-Norge

Den beste måten å gjøre sjøveien til en større del av verdikjeden er å fokusere på kompetansedeling, læring og samarbeid.​ Vi vil gjennom å styrke det nordiske samarbeidet øke bevisstheten om nærskipsfart og sikre deling «best-practice» til det beste for næringen.​​

Daglig leder i SPC-Sverige

Kontakt

Jørn Askvik, Daglig leder i Shortsea Promotion Norge, shortsea@shortseashipping.no
Lars Green, Daglig leder i Shortsea Promotion Sverige, lars.green@greenconsultinggroup.se

Shortsea Promotion Centre Norway er et kompetansesenter for nærskipsfart. Vi fremskaffer og formidler kunnskap som er nyttig i arbeidet med å gjøre sjøtransportens til en større del av verdikjeden.​​