Hopp til innholdet

Vareflyt

Sikrer forsyningen av gods og samfunnskritiske varer

    Havna har et stort ansvar i situasjonen vi er inne i for å forsyne befolkningen og næringslivet med varene de trenger. Godstransporten fortsetter som før,… Les mer »Sikrer forsyningen av gods og samfunnskritiske varer

    IMO tar aktivt grep for å sikre global vareflyt

      Over 80 prosent av vareflyten i verden går med skip. Skipsfarten verden over fortsetter å seile og bidrar dermed til å holde internasjonal handel i… Les mer »IMO tar aktivt grep for å sikre global vareflyt