Hopp til innholdet

Tore Gautesen

Årlig utslippsreduksjon på 1.300 tonn CO2

    I mars etablerte Karmsund Havn og Haugaland Kraft et felles selskap, Havnekraft AS. Fredag 19.06.20, tildelte Statssekretær Mathias Fischer fra Klima- og miljødepartementet Havnekraft 25,3 millioner kroner til anlegget, på vegne av Enova.