Cool Oslo Shortsea

Oslo havn viderefører suksessen med Cool Oslo Shortsea

Oslo Havn viderefører prosjektet Cool Oslo Shortsea, med fokus på Baltikum. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom havn, vareeiere og logistikkaktører med fokus på å flytte gods fra vei til sjø. De foregående prosjektene har hatt…

Oslos havnedirektør er månedens Europeiske havneprofil

Ingvar M. Mathisen er intervjuet av den europeiske havneorganisasjonen ESPO. Les hva han mener er Oslo Havns viktigste utfordringer i årene fremover. Ingvar M.Mathiesen beskriver Oslo havn og de sentrale utfordringene på følgende måte. Oslo…

Sjursøyaterminalen utvides

Oslo Havn planlegger investering i både i utfylling av land, nye kraner og administrasjonsbygg på Sjursøya som en følge av den positive volumutviklingen Oslo Havn har startet planleggingen sammen med Yilport og identifisert innhold og tidslinje for…