Hopp til innholdet

Oslo Havn

Er du klar for 85?

  Hvordan skal vi klare å kutte utslippene i Oslofjorden med 85% før 2030? Dette var spørsmålet Klimasatsprosjektet utslippsfri Oslofjord stilte seg. Prosjektet er et samarbeid mellom havnene i Oslo, Drammen, Moss, Borg, Larvik, Grenland og Kristiansand.

  Digitalisering som forenkler og effektiviserer

   Bedre kapasitetsutnyttelse, kortere tid i havn, mindre ventetid og kraftige utslippsreduksjoner for skipstrafikken er målsettingen for samarbeidsprosjektet “Norsk digital havneinfrastruktur”. … Les mer »Digitalisering som forenkler og effektiviserer

   Hydrogenproduksjon i oslofjorden

    Borg Havn, Oslo Havn, og Østfold Energi får støtte fra Enova, for å utrede produksjon av hydrogen som drivstoff. Et… Les mer »Hydrogenproduksjon i oslofjorden

    Mer kapasitet mellom kontinentet og Norge

     Viasea øker kapasiteten mellom kontinentet og Norge, og legger til Larvik som ny havn. Utvidelse av tilbudet styrker sjøtransportens konkurransekraft… Les mer »Mer kapasitet mellom kontinentet og Norge

     Cool Oslo Shortsea

     Oslo havn viderefører suksessen med Cool Oslo Shortsea

      Oslo Havn viderefører prosjektet Cool Oslo Shortsea, med fokus på Baltikum. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom havn, vareeiere og logistikkaktører… Les mer »Oslo havn viderefører suksessen med Cool Oslo Shortsea