Hopp til innholdet

Norges Rederiforbund

Vard Zerocoaster. Konsept for et bulkskip uten utslipp og med Flettner-rotor som utnytter vind til framdrift og elektrisk selvlossemaskin på traversplattform.

Vinner av Heyerdahlprisen 2021

  HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri er årets vinner av Heyerdahlprisen. De to vareeierne har gått sammen for å skape en utslippsfri sjørute og tilbyr langtidskontrakt til verdens første utslippsfrie bulkskip.

  Statsbudsjettet 2021

   egjeringen la fram forslag til statsbudsjett for 2021 forrige uke. Det var for maritim næring knyttet spenning til videreføring av grunnleggende maritime rammevilkår. Det er enighet mellom interesseorganisasjonene Kystrederiene, Maritimt Forum, Norges Rederiforbund og Norske havner at utkastet til statsbudsjettet for 2021 som ble presentert i forrige uke forsterker korona krisen for maritim næring. Det oppfordres til å styrke satsingen på sjøtransport, som i de fleste tilfeller er det mest miljøvennlige og effektive transportalternativet.

   Norsk skipsfart med offensive klimamål

    Skipsfarten står for 2,2 % av de globale klimagassutslippene. Nå vil norske rederier gå foran og ta lederskap i kampen mot klimautfordringene. Innen 2050 er… Les mer »Norsk skipsfart med offensive klimamål

    Statsbudsjettet 2020 – Positivt for grønn skipsfart

     Statsbudsjettet 2020 ble lagt frem mandag 7 oktober. Det var for maritim næring knyttet spenning til regjeringens oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart og incentivordningen… Les mer »Statsbudsjettet 2020 – Positivt for grønn skipsfart

     Handlingsplan for Grønn skipsfart – er den ambisiøs nok?

      Regjeringen la forrige uke frem handlingsplanen for grønn skipsfart. Målet er å halvere utslipp av klimagasser fra sjøfart og fiske innen 2030.– Vi kutter utslipp… Les mer »Handlingsplan for Grønn skipsfart – er den ambisiøs nok?

      Ny Havne- og Farvannslov skaper reaksjoner

       Igår la Regjeringen frem forslag til ny havne- og farvannslov. Den skal forbedre vilkårene for sjøtransport, bidra til å nå transport- og næringspolitiske mål og… Les mer »Ny Havne- og Farvannslov skaper reaksjoner