Hopp til innholdet

Menon Economics

Maritim næring står i fare for å bli halvert

    Norsk maritim sysselsetting kan falle med 18 prosent fram til utgangen av 2022, sammenlignet med 2019. I et mer pessimistisk scenario mister hver fjerde ansatt jobben i det samme tidsrommet.

    Vestlandet blir vinnere i fremtidens lavutslippssamfunn

      Slik konkluderer Menon Economics i en analyse fremlagt på Vestlandskonferansen nylig. Menon har vurdert vekstmulighetene for prosessindustrien, sjømat-, maritim- og fornybarnæringen i Norge fra i… Les mer »Vestlandet blir vinnere i fremtidens lavutslippssamfunn