Hopp til innholdet

Maritimt Forum

Hvordan dekke kommunikasjonsgapet i sjøfarten?

  Vareeiere har for lite kunnskap om sjø som transportform. Derfor velger de mer kjente løsninger på vei. Sjøtransportørene må bli… Les mer »Hvordan dekke kommunikasjonsgapet i sjøfarten?

  Statsbudsjettet 2021

   egjeringen la fram forslag til statsbudsjett for 2021 forrige uke. Det var for maritim næring knyttet spenning til videreføring av grunnleggende maritime rammevilkår. Det er enighet mellom interesseorganisasjonene Kystrederiene, Maritimt Forum, Norges Rederiforbund og Norske havner at utkastet til statsbudsjettet for 2021 som ble presentert i forrige uke forsterker korona krisen for maritim næring. Det oppfordres til å styrke satsingen på sjøtransport, som i de fleste tilfeller er det mest miljøvennlige og effektive transportalternativet.

   Næringsministeren i møte med Maritimt forum

    Nær 200 medlemmer i Maritimt Forum møtte Iselin Nybø og fem maritime toppledere. Statsråden fikk høre at mye fortsatt er… Les mer »Næringsministeren i møte med Maritimt forum

    Maritim næring står i fare for å bli halvert

     Norsk maritim sysselsetting kan falle med 18 prosent fram til utgangen av 2022, sammenlignet med 2019. I et mer pessimistisk scenario mister hver fjerde ansatt jobben i det samme tidsrommet.

     Den Maritime klyngen er i vekst

      Maritim verdiskapningsrapport 2020, fra Maritimt Forum, viser at verdiskapingsveksten er sterk og at sysselsettingen øker i maritim næring. Men enkelte… Les mer »Den Maritime klyngen er i vekst

      Statsbudsjettet 2020 – Positivt for grønn skipsfart

       Statsbudsjettet 2020 ble lagt frem mandag 7 oktober. Det var for maritim næring knyttet spenning til regjeringens oppfølging av handlingsplanen… Les mer »Statsbudsjettet 2020 – Positivt for grønn skipsfart