Hopp til innholdet

Kystverket

Årets tildeling av tilskudd til godsoverføring

  Redere innenfor EØS kan søke om tilskudd til etablering av nye transporttilbud, og nå er årets tildeling avgjort. Smyril Line… Les mer »Årets tildeling av tilskudd til godsoverføring

  Få søknadsveiledning – spar tid og ressurser

   I mai er det søknadsfrist for både tilskuddsordningen for godsoverføring og tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner. Søknadsveiledning i forkant… Les mer »Få søknadsveiledning – spar tid og ressurser

   Kristiansand havn

   Kystverket etterlyser godsoverføringsprosjekter

    Kystverket lyser for fjerde gang ut tilskuddsmidler til prosjekter som bidrar til overføring fra vei til sjø. Årets søknadsfrist er 10. mai.

    Tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø er en del av regjeringens satsing på å styrke sjøtransportens konkurranseevne. Flytting av godstransport har nytteverdi for samfunnet gjennom færre trailere langs norske veier, økt trafikksikkerhet og reduksjon i lokale utslipp.

    Larvik havn

    Et uvanlig år for sjøtransport

     Til tross for et krevende år i 20210 som en følge av pandemien, registrerer vi en liten økning i godstransporten med lasteskip. Den maritime bransje viser hvor robust den maritime transportkjeden er gjennom opprettholdelse av en tilnærmet normal flyt i godstransport til sjøs.

     Container blir lasta ombord i Vega Vela. Foto - Bremnes Seashore

     760 000 tonn er flyttet fra vei til sjø

      Siden 2017 har Kystverket gitt tilskudd til redere for å etablere nye sjøtransporttilbud som kan konkurrere med veitransport. Hittil har… Les mer »760 000 tonn er flyttet fra vei til sjø

      NCL Svelgen (Foto: NCL)

      1,4 millioner tonn gods fra vei til sjø

       North Sea Container Line (NCL), Sea-Cargo Skips AS og Eureka Shipping Ltd. har fått tilsagn om økonomisk støtte for prosjekter… Les mer »1,4 millioner tonn gods fra vei til sjø

       London calling

        North Sea Container Line (NCL) åpner ny linje til London med gode videreforbindelser mot det amerikanske markedet. Ruten åpner etter… Les mer »London calling