Hopp til innholdet

Kystrederiene

Lastebåt i solnedgang ved Stavangerregionen havn

Hvordan styrke fortrinnnet og gripe mulighetene

  Er det mulig å ta en sterkere posisjon i transportmarkedet, gjennom nærmere samarbeid og ved bruk av ny teknologi som effektiviserer transportkjedene? Kystrederiene og Shortsea… Les mer »Hvordan styrke fortrinnnet og gripe mulighetene

  Kystrederiene webinar om tilskuddsordningen

  Overbevisende, troverdig og presis

   Kystrederiene, i samarbeid med Shortsea Promotion Centre og BAUTA advokatfirma, inviterte sine medlemmer til webinar om tilskuddsordningen idag. Medlemmene fikk presentert gode råd om hvordan… Les mer »Overbevisende, troverdig og presis

   Statsbudsjettet 2021

    egjeringen la fram forslag til statsbudsjett for 2021 forrige uke. Det var for maritim næring knyttet spenning til videreføring av grunnleggende maritime rammevilkår. Det er enighet mellom interesseorganisasjonene Kystrederiene, Maritimt Forum, Norges Rederiforbund og Norske havner at utkastet til statsbudsjettet for 2021 som ble presentert i forrige uke forsterker korona krisen for maritim næring. Det oppfordres til å styrke satsingen på sjøtransport, som i de fleste tilfeller er det mest miljøvennlige og effektive transportalternativet.

    Nytt styret i Kystrederiene

    Kystrederiene øker kvinneandelen i styret

     Kystrederiene har gjennomført generalforsamling og fått på plass nye styremedlemmer. Etter valget øker kvinneandelen i Kystrederienes styret Generalforsamlingen gikk av stabelen i Bergen den 27.… Les mer »Kystrederiene øker kvinneandelen i styret

     Visjoner for bærekraftig transport

      Norge har en vid naturgitt infrastruktur for sjøtransport med store investeringer i farleder og havneanlegg. Dette er en transportstruktur som vil kunne ta hånd om… Les mer »Visjoner for bærekraftig transport

      Statsbudsjettet 2020 – Positivt for grønn skipsfart

       Statsbudsjettet 2020 ble lagt frem mandag 7 oktober. Det var for maritim næring knyttet spenning til regjeringens oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart og incentivordningen… Les mer »Statsbudsjettet 2020 – Positivt for grønn skipsfart

       Handlingsplan for Grønn skipsfart – er den ambisiøs nok?

        Regjeringen la forrige uke frem handlingsplanen for grønn skipsfart. Målet er å halvere utslipp av klimagasser fra sjøfart og fiske innen 2030.– Vi kutter utslipp… Les mer »Handlingsplan for Grønn skipsfart – er den ambisiøs nok?

        Ny Havne- og Farvannslov skaper reaksjoner

         Igår la Regjeringen frem forslag til ny havne- og farvannslov. Den skal forbedre vilkårene for sjøtransport, bidra til å nå transport- og næringspolitiske mål og… Les mer »Ny Havne- og Farvannslov skaper reaksjoner