Hopp til innholdet

Karmsund Havn

Et knutepunkt for regionsutvikling

  Resultatet fra de to ringvirkninsanalysene (2018 og 2022) viser at Karmsund Havn er en stor bidragsyter til sysselsetting og inntekter til kommunen og derav et viktig knutepunkt for den sosioøkonomiske utviklingen av hele regionen. Analysen understreker også den sterke utviklingen som har skjedd de siste årene.

  Årlig utslippsreduksjon på 1.300 tonn CO2

   I mars etablerte Karmsund Havn og Haugaland Kraft et felles selskap, Havnekraft AS. Fredag 19.06.20, tildelte Statssekretær Mathias Fischer fra Klima- og miljødepartementet Havnekraft 25,3 millioner kroner til anlegget, på vegne av Enova.

   Containervolum vekst i Karmsund Havn

    Karmsund havn opplever en kraftig vekst i containervolumene i inngangen på 2020. Det er håndtert 15% flere containere i årets… Les mer »Containervolum vekst i Karmsund Havn

    Nyvalg i Karmsund havn

     I henhold til Karmsund Havns eierstrategi, velges medlemmene til selskapets representantskap, Havnerådet, for en periode på 4 år. Etter høstens… Les mer »Nyvalg i Karmsund havn

     Johan Rokstad ny styreleder i Karmsund Havn

      Torsdag 25.4 ble det i selskapets representantskap, Havnerådet, vedtatt å utnevne Johan Rokstad til ny styreleder i Karmsund Havn. Rokstad… Les mer »Johan Rokstad ny styreleder i Karmsund Havn