Containervolum vekst i Karmsund Havn

Karmsund havn opplever en kraftig vekst i containervolumene i inngangen på 2020. Det er håndtert 15% flere containere i årets første 2 måneder sammenlignet med 2019. På de siste sju årene har godstrafikken over terminalen…

Nyvalg i Karmsund havn

I henhold til Karmsund Havns eierstrategi, velges medlemmene til selskapets representantskap, Havnerådet, for en periode på 4 år. Etter høstens kommunevalg, har kommunestyrene i de seks eierkommunene valgt sine nye representanter. Dette opplyser Karmsund havn…

Karmsund Havn tildelt støtte til stort teknologi- og…

Karmsund Havn IKS har i dag mottatt brev om tildeling av støtte til et omfattende teknologi- og miljøprosjekt. Systemet skal identifisere kjøretøy, sjåfør og last, og effektivisere inn- og utkjørsel ved terminalen. Karmsund Havn IKS…

Johan Rokstad ny styreleder i Karmsund Havn

Torsdag 25.4 ble det i selskapets representantskap, Havnerådet, vedtatt å utnevne Johan Rokstad til ny styreleder i Karmsund Havn. Rokstad er kjent som mangeårig CEO for Østensjø Rederi og nå CEO i Edda Accomodation. Han…