Hopp til innholdet

Elisabeth Voldsund

Trondheim Havn, Nyhavna

En smart havn er en digital havn

  Tilskuddsordning for effektive og miljøvennlige havner, ordningen gir mulighet for finansiering av tiltak for smarte havner, og mer tradisjonelle tiltak som kaianlegg og mudring. Det… Les mer »En smart havn er en digital havn

  Bautafjorden

  Sjøveien = Bærekraft

   Denne uken la regjeringen frem stortingsmeldingen «Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030». Sjøveien har lenge blitt omtalt som miljøveien,… Les mer »Sjøveien = Bærekraft

   Bautafjorden

   Styrker arbeidet med nærskipsfart

    SPC-N og det nyetablerte advokatfirmaet BAUTA inngår samarbeid. Samarbeidet vil ytterligere forsterke arbeidet med å gjøre sjøveien til en større del av verdikjeden.