Hopp til innholdet

Bærekraftig transport

Hvordan få til bærekraftig godstransport?

    Overføring av gods fra vei til sjø og bane, har vært uttalte nasjonale mål siden 1990-tallet og et viktig bidrag for en mer bærekraftig næringstransport.… Les mer »Hvordan få til bærekraftig godstransport?