Hopp til innholdet

Ta posisjonen når den finnes

  Strategiprofessor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI er klar på at Norge står i en sterk posisjon for å kunne utvikle en havvind-industri. Tar ikke vi posisjonen, så tar noen andre den. Når Kina bestemmer seg for å gjøre noe på havvind, så vil de gjøre det med skala og tyngde, sier Reve.

  Tar tid å bygge ny industri

  Selve kunnskapen om konstruksjoner til havs er en fordel. Skal vi bruke denne til noe, så er det enten havbruk eller havvind, sier Reve.
  Innen havbruk er dette arbeidet i gang. Men for å få fart på en gryende havvind-indstri, må det trolig tas noen betydelige grep fra myndighetenes side.
  – Leverandørindstrien har nesten alt den trenger. Næringen mangler utviklingen av selve vindturbinene, men både bygging av fundament, etablering og drift er ting vi er helt i verdenstoppen i, sier Reve.
  Han peker på at det kan gå mange år før en ny næring er fullt ut lønnsom. Innen markedet for solenergi tok det tiår med subsidier før teknologien og kunnskapen ble god nok til at kostnadene ble konkurransedyktige med fossil energi. Men til slutt sank prisene og i dag er bransjen lønnsom.
  – Den første kneiken kan være vanskelig. Selve etableringen er ofte kritisk, sier Reve.
  Næringen selv har tatt til orde for å få et tilsvarende skatteregime som man operer med på norsk sokkel. Reve synes ikke det er urimelig.

  Tar ikke vi posisjonen, så tar noen andre den.
  Strategiprofessor ved BI, Torger Reve

  Internasjonalt samarbeid

  – Det blir nok litt mer komplisert enn med olje- og gass. En viktig forskjell er at man sikter mot å levere installasjoner i utlandet – og ikke på norsk sokkel. Dessuten subsidieres gjerne kraftproduksjonen i landet den skal produseres også, sier han.
  Onsdag meldte Equinor at de fremover skal samarbeide med kinesiske CPIH om havvind i Kina. Sammen med EU og USA er det naturlig nok Asia hvor man ser for seg den kraftigste veksten i etterspørsel fremover.
  – Tar ikke vi posisjonen, så tar noen andre den. Når Kina bestemmer seg for å gjøre noe på havvind, så vil de gjøre det med skala og tyngde, sier Reve.

  Les også: Flytende havvind kan bli norsk milliardindustri

  Næringen bør ta 5 grep

  Norsk Industri og Rederiforbundet oppfordrer regjeringen til å ta fem grep for å utvikle en industri for flytende havvind i Norge.

  De 5 punktene er:

  • Etablere en nasjonal målsetting for å utvikle Norge som energinasjon, spesielt innenfor ny fornybar energi.
  • Lage et rammeverk og et konsesjonssystem som legger til rette for en rask og effektiv utvikling av et ledende hjemmemarked.
  • Sikre bredt aktørmangfold og betingelser som gjør det attraktivt å investere i havvind i Norge.
  • Få i stand en nasjonal sektoravtale som sikrer at vi bygger opp industri, kompetanse, arbeidsplasser og eksporterbar teknologi for flytende havvind.
  • Avklare alle konsesjons- og rammevilkår fra regjeringens og Stortingets side innen sommeren neste år.

  Kilder: Rederiforbundet, Dagens Perspektiv