Hopp til innholdet

Svensk sjøfart mobiliserer

  Godstransport skal være bærekraftig og mer effektiv, og en løsning er økt sjøfrakt. En handlingsplan er utviklet for å fremme overføring av gods fra vei til vann. Målet er at dobblet så mye gods skal gå sjøveien i 2040.

  Handlingsplanen inneholder alt fra dialog med havner og opplæring av myndighetspersonale til fortsatt etterforskning av regler for lekter trafikk. Arbeidet er gjort med andre myndigheter og frakt- og transportsektoren, og er basert på regjeringens godstransportstrategi.

  «- Kapasiteten er tilgjengelig hos både havner og rederier. Sjøfrakt har et stort potensial i fremtiden, og vi vil at fraktkjøpere skal tenke på sjøfrakt fordi det er smart og fleksibelt, sier Pia Berglund, Transportstyrets nasjonale koordinator for innenriksskiping, som leder arbeidet med handlingsplanen.

  I dag representerer sjøfrakt en marginal andel innenlands godstransport. Prognoser viser at godstransportarbeidet vil øke med 64 prosent innen 2040, mens innenrikstransporten vil redusere utslippene med 70 prosent innen 2030. Det er derfor nødvendig å bruke både sjøfrakt og jernbane i mye større grad enn i dag.​

  Målsetting for arbeidet

  Målet er at 30% av veitrafikken over 300 km skal flyttes over til sjø og jernbane innen 2030 og 50 prosent innen 2050. EU vedtatt et nummer flere forslag som støtter dette målet. B.l.a har EU en positiv holdning til omlastningsstøtte som Ekobonus. Sverige har ikke satt et nasjonalt mål for modal overføring.

  I arbeidet med handlingsplanen for å fremme overføring fra vei til sjø er det imidlertid diskutert med alle interessenter behovet for mer konkrete mål knyttet til overføring av frakt.

  Svenske havner bekrefter, som et innspill i arbeidet med handlingsplanen at deres medlemmer har kapasitet til å håndtere mer gods enn de gjør idag, som innebærer at det finnes gode forutsetninger for å øke andelen gods som går sjøveien. De angir følgende prioriterte punkter for å øke overflyttingen av gods:

  • Behov for infrastrukturforbedringer rundt havnen.
  • Den eksisterende havnen må kunne utnyttes bedre.
  • Viktigheten av å være en aktiv markedsaktør.
  • Avgiftsstrukturer og rabatter. 

  Handlingsplanen som er se består av 8 temaer og 62 punkter. Temaene strekker seg fra informasjon og kunnskapsdeling til forskning og innovasjon. Under temaet konsultasjon og samarbeid ligger det fortsatt støtte til Shortsea Promotion Centre og arbeidet med vareeier dialoger arbeidet med å tilby Shortsea Schedules. Samarbeidet med Shortsea Promotion Norge vil dekke både vareeier dialoger og geografisk ekspansjon av Shortsea Schedules.  

  Les også: Rapport Handlingsplan
  «- Et konkret mål er at vi kan transportere, for eksempel husmoduler og vindturbiner til sjøs i stedet for på veien. Konsekvenser som påvirkning på pris og tilgjengelighet for transport for næringslivet og klimaet og miljøfordelen til et slikt forslag vil bli analysert, sier Pia Berglund.

  Det er nødvendig å bruke både frakt og jernbane i mye større grad enn i dag hvis vi skal være helt fri for karbondioksidutslipp i 2045.​

  «- Sjøfrakten er energieffektiv, det krever betydelig mindre energi per transportert tonn gods på sjøen enn på veien. Dette skyldes hovedsakelig fraktens muligheter til å ta mye gods, mens fartøyene krever mindre energi per vekt og transportert avstand, sier Pia Berglund.​

  Stikkord: