Hopp til innholdet

Styrker arbeidet med nærskipsfart

  Bautafjorden

  SPC-N og det nyetablerte advokatfirmaet BAUTA inngår samarbeid. Samarbeidet vil ytterligere forsterke arbeidet med å gjøre sjøveien til en større del av verdikjeden.

  Shortsea Promotion Centre Norway (SPC-N) skal være et kompetansenter for nærskipsfart.  Fundamentet er tuftet på; Kunnskap, formidling og nettverk. Gjennom å inngå samarbeid med kunnskapspartnere som BAUTA, øker vi  bevisstheten om nærskipsfart og sikrer tilgang til den beste kompetansen, til det beste for næringen.​​

  Den beste måten å gjøre sjøveien til en større del av verdikjeden er gjennom fokus på kompetansedeling, læring og samarbeid
  Jørn Askvik, daglig leder i Shortsea Promotion Centre Norway

  BAUTA – Miljø, hav og eiendom

  Advokatfirmaet BAUTA ble stiftet i desember 2020 av Elisabeth Voldsund og Kristine Devold. Begge grunnleggerene innehar solid kompetanse og erfaring innenfor fagfeltene miljørett, kystforvaltning og eiendomsrett – blant annet etter å ha vært ansatt i mange år ved Kystverkets direktorat i nettopp Ålesund. 

  Elisabeth og Kristine = BAUTA
  Foto: Kenneth Hjelle

  Advokatene har spesialkompetanse innen kystforvaltning, miljørett og eiendomsrett. De har særlig kompetanse innen havne- og farvannsloven og tilskuddsordningene for godsoverføring fra vei til sjø og effektive og miljøvennlige havner.  

  Les også: Kystverket etterlyser godsoverføringsprosjekter

  Bauta holder til ved Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund, men betjener hele landet.

  Vi er stolte over å ha et nært samarbeid med en viktig aktør i bransjen. Som kunnskapspartner kan vi bidra til initiativer i regi av SPC-N og gi medlemmene tilgang til spisskompetanse innen sjøtransport og havn. Dette ser vi veldig frem til.
  Elisabeth Voldsund, partner Bauta advokatfirma AS.

  Bauta bistår blant annet med utforming av forskrifter og prisregulativ, saksbehandling etter havne- og farvannsloven, farvannsavgift, mottaksplikt, seilingstider og plassering i havn og forvaltning av kapital (tidligere havnekapital). 

  -Bauta bistår også ved søknad om tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø. En tjeneste som vil ha stor nytteverdi for mange av våre medlemmer, sier Jørn Askvik.

  Illustrasjon: BAUTA

  SPC-N arbeider med å knytte kompetansemiljøer innenfor maritim- og logistikksektoren tettere sammen og dermed sikre grunnlaget for at flere vareeiere gjør sjøveien til en større del av verdikjeden.

  BAUTA representerer en aktør som passer denne profilen, med relevant kompetanse og erfaring er de et verdifullt bidrag til våre medlemmer og til vårt arbeid med å flytte gods fra vei til sjø. 
  Jørn Askvik, Daglig leder Shortsea Promotion Centre

  Fordeler for medlemmer av SPC-Norge

  Som medlem i Shortsea Promotion Centre Norway får du 2 timers rådgivning fra advokatene i BAUTA vederlagsfritt, og 20% rabatt på ordinær timepris. 

  Spørsmål kan rettes til:

  Jørn Askvik, daglig leder i Shortsea Promotion Centre Norway, jorn@vidsynconsulting.no

  Elisabeth Voldsund, partner i Bauta advokatfirma, Elisabeth.Voldsund@Bauta.no