Hopp til innholdet

Styret

Ivar Engan fra Maritimt Forum er styreleder i Shortsea Promotion Centre Norway. Maritimt Forum er en interesseorganisasjon som samler hele den norske maritime næringen. Vår styrke ligger i at vi samler både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i næringen. Gjennom mangfold og samspill synliggjør vi den norske maritime næringens fremste fortrinn. Fra nord til sør, fra land til sjø, våre 700 medlemmer har over tid utviklet en verdensledende og helhetlig maritim klynge.

Norske Havner

Kjell-Olav Gammelsæter fra Norske Havner er styremedlem i Shortsea Promotion Centre Norway. Norske Havner arbeider for at medlemmene får rammebetingelser og utviklingsmuligheter som styrker havnenes konkurransekraft og lønnsomhet, og derved skaper grunnlag for effektiv og miljøvennlig sjøtransport og lokal næringsutvikling. Organisasjonen har 60 medlemmer og 4 ansatte som arbeider med havn i et fagmiljø i KS Bedrift på 25 ansatte, bl.a. innen jus og kommunikasjon.

Norges Rederiforbund.

John Anders Lindtveit Røse fra Norges Rederiforbund er styremedlem i Shortsea Promotion Centre Norway. Norges Rederiforbund er den ledende arbeidsgiver-, beredskaps- og interesseorganisasjonen for norsk-tilknyttede rederivirksomheter. Våre medlemmer er kjernen og drivkraften i det norske maritime miljø. Rederiene alene skaper verdier for mer enn 100 milliarder kroner årlig. Rederiforbundets 140 medlemmer har 1 800 skip og rigger verden over, og sysselsetter over 50 000 sjøfolk og offshorearbeidere fra mer enn 50 forskjellige nasjoner.

Kystrederiene

Tor Arne Borge fra Kystrederiene er styremedlem i Shortsea Promotion Centre Norway. Kystrederiene arbeider for næringen og medlemmers rammebetingelser og er bindeledd mellom medlemmene og regjering i tillegg til alle sentrale myndigheter. Vi deltar på alle sentrale arenaer som omhandler maritimvirksomhet og våre medlemssektorer spesielt. Vi er høringsinstans for lov og forskriftsendringer hvor vi også involveres i alle viktige NOU arbeid for næringen. Organisasjonen arbeider for medlemmenes interesser innenfor viktige områder der blant annet refusjonsordninger, rederibeskatning, avgifter, miljø, sertifikatbestemmelser og bemanningssaker er sentrale forhold.

NHO Logistikk og Transport

Ole Andreas Hagen fra NHO Logistikk og Transport er styremedlem i Shortsea Promotion Centre Norway. NHO Logistikk og Transport er en arbeidsgiverorganisasjon som representerer rundt 400 bedrifter i transport- og spedisjonsbransjen. Bransjen har ansvar for planlegging av transporten, lagring underveis, transport, fortolling og dokumenthåndtering. Våre medlemmer opererer innenfor alle transportsegmenter og frakter varer for norsk næringsliv både innenlands og globalt.