Hopp til innholdet

Sømløs overgang fra land- til sjøtransport

  MV Akranes - Smyril Line Cargo

  Overgangen fra landtransport til sjøfrakt har vært nærmest sømløs for dagligvaregiganten COOP Norge. Målsettingen er økt bruk av sjøveien.

  Overgangen fra land- til sjøtransport har vært nærmest sømløs for dagligvaregiganten COOP Norge.

  Vi har som mål å øke lastene vi tar på sjøen opp Norskekysten.
  Transportsjef import i COOP Norge, Robert Radford

  – COOP er sterkt opptatt av miljø og bærekraft, og er meget godt fornøyd med å flytte varestrømmer fra Europa over til sjøtransport, sier Radford.

  Transportsjef import i COOP Norge, Robert Radford

  Dagligvaregiganten er en av flere store aktører som har flyttet varestrømmer på import til den nye ruten mellom Midt-Norge og Rotterdam som startet opp i slutten av august.

  BÖMLO-laks fra vei til sjø

  – Transporten med Smyril Line Cargo har fungert veldig fint. Vi har vært med fra dag én, og i løpet av få uker var vi oppe i tilnærmet tosifrede antall traller på hver skipning, sier importsjefen.

  COOP har gjort noen tilpasninger i sin inngående ruteplan for å tilpasse ruteoppsettet og valgt en løsning der Thermo-Transit organiserer transportene som går med Smyril Line for å sikre en fleksibel løsning.

  – Vi har nesten ikke merket overgangen fra ordinær biltransport gjennom vår transportpartner. Det tar vi som et godt tegn. Trekant samarbeidet mellom COOP Norge, Thermo-Transit og Smyril Line Cargo har fungert helt utmerket
  Transportsjef import i COOP Norge, Robert Radford

  Fersk laks på sjø åpner opp for flere aktører sjøveien

  Overgangen fra lastebil til sjøtransport har vært mulig som følge av Shortsea-prosjektet i regi av Kysthavnalliansen. Prosjektet ble iverksatt for å matche store aktører med sammenfallende logistikkbehov, men som inntil i dag ikke har funnet sjøtransport konkurransedyktig.

  Fersk laks fra Midt-Norge fraktes sjøveien til Europa

  Sørgående seiling går med lakseeksport fra større aktører som Lerøy Seafood, på nordgående seiling har båten med seg last fra Bama og COOP Norge som skal ut i norske butikker langs kysten vår og opp til Midt-Norge. Resultatene av dette prosjektet bidrar allerede til å redusere antallet trailere på norske veier betydelig.

  Sjøtransporttilbudet levert av Smyril Line Cargo sin stabilitet, framføringstid, kvalitet og pris er konkurransedyktig med landtransporten.
  Logistikksjef i Lerøy Seafood, Espen Andersen

  – De positive tilbakemeldingene fra store norske vareimportører som COOP Norge og lakseeksportører gjennom prosjektet beviser at vi er på rett vei. Vi tror at flere vil få øynene opp for sjøtransport nå når disse aktørene viser at det er konkurransedyktig. Oppslutning til ruten er også avgjørende for en videreføring av linjen, sier prosjektleder i Kysthavnalliansen Ann Iren Holm Rise, som sammen med vareeierne initierte Shortsea-prosjektet i 2019.

  Prosjektleder i Kysthavnalliansen Ann Iren Holm Rise

  – COOP Norge har som målsetting å øke lastene vi tar på sjøen opp Norskekysten. Skipningene med Smyril Line Cargo fungerer godt, og jeg mener dette Shortsea-prosjektet er viktig for å kunne bidra til å løfte gods fra vei til sjø, sier importsjef Robert Radford.

  Lokale transportører er nøkkelen

  Den nyetablerte sjømatruten fra Midt-Norge til kontinentet har skapt oppmerksomhet og vakt nysgjerrighet også hos store internasjonale transportselskaper. Regiondirektør Roar Melum i Norges Lastebileierforbund (NLF) vet hvorfor.

  – Allerede etter en måned dokumenterte lakseruten at norsk lastebilnæring sammen med rederiet tilbyr et transportmønster som også passer verdikjeden hos sjømatnæringen og fersk laks, sier Mehlum.

  Nettopp derfor er det ekstremt tilfredsstillende å se den nye ruten så tydelig dokumenterer at lokale transportselskaper gir sjøtransporten den konkurransekraften den trenger, og har skapt en ny dør til dør-godstransport som både er pålitelig og enkel å bruke.
  Regiondirektør Roar Melum i Norges Lastebileierforbund (NLF)

  Han har vært en av pådriverne for å flytte de lengste godstransportene fra vei til sjø. Dette fordi disse transportene for det meste utføres av utenlandske selskaper som med gjeldende kabotasjeregler kan konkurrere på det norske innenlandsmarkedet.

  Kontakt prosjektleder i Kysthavnalliansen, Ann Iren Holm Rise på rise@trondheimhavn.no, for ytterligere informasjon om hvordan dette kunne passe for din bedrift.