Hopp til innholdet

Solid vekst i containertrafikken over Larvik havn andre kvartal 2019

  Pilene peker oppover for containertrafikken over Larvik havn. Totalt er det håndtert over 41.000 containere TEUs i første halvår. Dette er en økning på 5 prosent fra samme periode i toppåret 2018.

  I første halvår ble det lastet og losset i underkant av 1 million tonn gods over Larvik havn, en nedgang på 24 prosent fra 2018. Det er utviklingen i den prosjektavhengige bulktrafikken som trekker ned godsvolumet sammenlignet med fjoråret – container øker. Med 41.300 TEUs etter årets første seks måneder, går det nemlig mot nok et rekordår for containeraktivitetene på Revet.

  Vi fortsetter å befeste vår posisjon som et effektivt logistikknutepunkt på vestsiden av Oslofjorden, og er svært fornøyde med den positive utviklingen i containertrafikken.
  Havnedirektør Jan Fredrik Jonas

  Også fergesegmentet kan vise til vekst. 316.000 passasjerer reiste med ferge mellom Larvik og Hirtshals i samme periode, noe som er 3 prosent flere enn i fjor. Frakten falt imidlertid med 4 prosent.

  Totale driftsinntekter utgjør 31,6 millioner i første halvår 2019. Nedgangen på 4 prosent mot fjorår henger sammen med den samlede trafikkutviklingen over havnen.

  KildeLarvik havn