Hopp til innholdet

Snarveien fra Europa til Vestlandet går langs kysten

  Tesla velger å gå nye veier , også når det gjelder transportvalg. Bilene skipes snarveien  fra kontinentet langs vestkysten, fremfor omlasting på Østlandet til bil langs Østerdalen.

  De siste 12 måneder har nærmere 1000 nybiler rullet over kai i Trondheim. Tesla er en av kundene som velger å gå nye veier, også når det gjelder transportvalg. Bilene skipes direkte til sluttkundens region, og kommer rett og slett raskere ut ved at de skipes direkte til de lokale havnene fremfor å gå inn til Østlandet.

  Les også: Bærekraftig logistikk fra produksjon til kunde

   Ann Iren Rise, markedsrådgiver i Trondheim Havn, er opptatt av at vareeiere i hele regionen skal bli kjent med mulighetene som ligger i snarveien fra kontinentet langs vestkysten, fremfor omlasting på Østlandet til bil langs Østerdalen.

  Sjøveien er ikke bare konkurransedyktig – den er på vei til å bli et konkurransefortrinn.
  Ann Iren Rise, markedsrådgiver i Trondheim Havn


  – Gjennom flere prosjekter og samarbeid som Kysthavnalliansen, Bergen og Stavanger Havn har det blitt bevist at sjøtransport fungerer godt for flere varestrømmer enn man tradisjonelt sett har tenkt. Vi tror at i tillegg til vekst i bilimporten til Trøndelag vil vi se mer mat – og forbruksvarer ta sjøveien langs Vestlandskysten, Midt-Norge og Nord-Norge. På retur vil skipene frakte sjømat til det sentraleuropeiske markedet, sier Holm Rise.

  Miljøgevinst gir konkurransekraft

  Sjøveien langs Vestlandskysten betyr ikke bare raskere leveranser. Det betyr også en vesentlig reduksjon i klimaavtrykket. Mer gods sjøveien, betyr også mindre svevestøv, og mindre risiko for ulykker langs norske landeveier.

  Sea Highway på vei inn til Trondheim havn, fullastet med nybiler.
  Sea Highway på vei inn til Trondheim havn, fullastet med nybiler.
  Foto: Trondheim Havn

  -Vi ser at flere og flere vareeiere setter krav til sine transportpartnere om å bruke sjøtransport som en del av deres logistikk. En bevisstgjøring basert på mer kunnskap om hva sjøtransport kan levere på. Resultatet er at sjøveien blir en del av logistikkmiksen til vareeiere som tidligere har benyttet veitransport, sier Holm Rise og legger til at flere kan lære av Tesla:

  – Vi tror at bilbransjen også selv synes det er interessant å følge med på Teslas måte i transportere nybil til Norge på. Det er en tradisjonell bransje som ofte velger kjente løsninger på vei. Nå ser vi en dreining der stadig flere ser på både sjø og bane som gode alternativ eller supplement til tradisjonell veitransport. Her kan de hente inn både klimagevinst, effektivitet og økt konkurransekraft, understreker Holm Rise.

  Du er kanskje også interessert i å lese denne: Fersk laks fra Midt-Norge fraktes sjøveien til Europa

  Vil du vite hvordan du kan vinne på å transportere sjøveien til Trondheim? Kontakt Ann Iren Holm-Rise på tlf: 986 70 574