Hopp til innholdet

Skipsfrakt av laks er fremtiden

  Den færøyske lakseoppdretteren Hiddenfjord, har stoppet all varefrakt med fly av hensyn til miljøet. All laks fra Hiddenfjord fraktes nå med skip. Oppdretter Roger Hofseth deler visjonen og vil bidra til å endre markedet i en mer miljøvennlig retning,

  Denne artikkelen er publisert av E24 og du finner hele artikkelen her: Norsk oppdretter etter flykritikk: – Opplagt at skipsfrakt av laks er fremtiden

  Den færøyske lakseoppdretteren Hiddenfjord, har stoppet all varefrakt med fly f.o.m 10 oktober 2020. Dette gjør Hiddenfjord til den første lakseprodusenten i verden som bare er avhengig av lavutslippstransport av varer.

   Lakseoppdrett har lav CO2-påvirkning sammenlignet med andre proteiner. Men når vi fraktet laksen med fly, fordoblet vi utslippene helt på slutten av produksjonsprosessen.
  Hiddenfjord-sjef Atli Gregersen

  94% reduksjon i transportutslipp

  Forskning fra SINTEF viser at ved å erstatte luftfrakt med sjøfrakt (inkludert frakt til lands) klarer Hiddenfjord å redusere karbonutslippene sine fra utenlands transport med bemerkelsesverdige 94%.

  Vi deler Hiddenfjords visjoner, og vil bidra til å endre markedet i en mer miljøvennlig retning.
  Roger Hofseth, CEO Hofseth International AS

  Hiddenfjord sjef Atli Gregersen sier at kvaliteten på laksen levert med skip er like god, og at kundene nå er svært fornøyde etter å ha vært skeptisk i starten.

  Satser sjøveien

  Roger Hofseth opplyser at 85 prosent av fisken han selger er frossen, og fraktes på lasteskip. De resterende 15 prosent går til ferskvaremarkedet, «hvor etterspørselen etter flybåren fisk er stor». 

  Roger Hofseth satser sjøveien
  Foto: Staale Wattø

  – Vi satser i all hovedsak på skipstransport. I tillegg foredles all vår fisk i Norge. Dermed kan vi sende ferdige, fryste produkter av høy kvalitet rett ut i markedet. Det gjør det mulig å frakte enda mer på lasteskip, sier Hofseth.

  Når skipsfrakt er mer miljøvennlig, og koster en brøkdel av flytransport, er det opplagt at det er fremtiden.
  Roger Hofseth, CEO Hofseth International AS

  Silje Båtsvik Risholm i Bellona mener målet bør være å oppnå en 55 prosent reduksjon i klimagassutslipp knyttet til transport av laks innen 2030.

  Ifølge Sjømat Norges tall ble det eksportert rundt 940.000 tonn fersk laks fra Norge i 2020. Samme år gikk det rundt 100.000 tonn sjømat med flyfrakt ut av landet.