Hopp til innholdet

Skandinavisk fokus på bærekraftig transport i København 23 mai

  83% av næringslivet oppgir at bærekraft vil påvirke bedriftens logistikkvalg. Hvordan tilpasser maritim næring seg møte med klimaendringer, strammere lovgivning, og endret kunde-/forbrukeradferd? Hvordan kan industrien endre seg for å forbli konkurransedyktig også i fremtiden. Vi har utfordret sentrale aktører i hele verdikjeden om å dele sine synspunkter på fremtiden.

  Sustainability HUB24 arrangeres av Shortsea Promotion Centre og Norske Havner hovedtema er hvordan møter ledende aktører utfordringen knyttet til klima, strammere lovgivning, og endret forbruker-/kundeadferd. Dette er en arena for alle i Skandinavia som er opptatt av bærekraftig transport.

  Konferansen er inndelt i fire perspektiver. Dette gir oss gode refleksjoner på hvordan verdikjeden utvikler seg. Vi starter med en to keynotes fra sentrale aktører som deler sine synspunkter knyttet til bærekraft, vi fortsetter med vareeier perspektivet, hvor vi får høre fra markedets forventninger til logistikkaktørene i fremtiden. Rederiperspektivet gir oss innblikk i hvordan rederiene jobber med konkrete tiltak, før vi avslutter med et havneperspektivet og for høre hvordan aktørene samhandler både med rederi, vareeier og myndigheter for å levere fremtidens effektive og bærekraftige logistikkløsninger.

  Du vil blant annet få høre følgende foredragsholdere på årets konferanse

  Bente Hetland, CEO i North Sea Container Line. Yara Clean Ammonia, North Sea Container Line og Yara International gikk sammen for å realisere verdens første containerskip som vil bruke ren ammoniakk som drivstoff.

  Head of Public affairs i Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, Jan-Christoph Napierski. Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping er et non-profit, uavhengig forsknings- og utviklingssenter som fokuserer på konkrete tiltak for å styre shippingsektoren på kurs mot null karbonutslipp.

  Årets konferanse er en videreføring av fjorårets konferanse i Gøteborg, hvor vi samlet toneangivende aktører fra Sverige og Norge og utvekslet erfaringer på tvers av landegrensene. Ved å legge årets konferanse til København tar vi et steg nærmere målet om å skape en Skandinavisk arena for samhandling og erfaringsutveksling.

  Jørn Askvik, daglig leder i Shortsea Promotion Centre

  Kristian Thulesen Dahl, CEO i Aalborg Havn. Ålborg havn er nordjyllands største logistikkhub. I Ålborg havn møtes partnerskap og samarbeid. Bærekraft og grønn omstilling. Symbioser og synergier. Kunnskap og vekst. Innovasjon og utvikling. Transport og logistikk. Utfordringer og løsninger. Land og vann. Transformasjon og intelligens. Ideer og eksperimenter. Jobbskaping og velstand. Lokalt og globalt. Eller som de sier i Ålborg: Din «gate to great».