Hopp til innholdet

Sjursøyaterminalen utvides

  Oslo Havn planlegger investering i både i utfylling av land, nye kraner og administrasjonsbygg på Sjursøya som en følge av den positive volumutviklingen

  Oslo Havn har startet planleggingen sammen med Yilport og identifisert innhold og tidslinje for de «neste fasene» knyttet til areal og kraner. 

  – Den planlagte utvidelsen er et ledd i å understøtte og være i forkant av den videre utviklingen av Norges største og mest moderne containerterminal.
  Oslos havnedirektør Ingvar M. Mathisen

  Arealutvidelse for håndtering av vekst

  ​​»Vi vil påbegynne opparbeidelsen av ytterligere areal, og dermed muliggjøre etablering av en av to mulige containerstacker ytterst på Sjursøya. Tiltaket krever investering knyttet til fylling i sjø, opparbeidelse av areal, og etablering av teknisk infrastruktur for de elektriske RTG-kranene. Når fyllinger er utført, skal det bygges fundament for RTG-kranene.

  Fjernstyring

  ​Yilport besluttet i fjor sommer å gjennomføre en pilot på fjernstyring av sine RTG-kraner. Kort forklart betyr det at kranførerne ikke lenger sitter i hver sin kran, men i stedet sitter samlet i et operasjonsrom og fjernstyrer kranene. Yilport har idag 8 RTG-kraner i lys av den planlagte utvidelsen er det identfisert ett behov for 3 ekstra RTG-kraner.

  Les hele historien på Moderne Transport: Sjursøyaterminalen blir større