/Sjøveiens feiebil – kommer til et havnebasseng nær deg snart

Sjøveiens feiebil – kommer til et havnebasseng nær deg snart

For halvannet år siden traff Niels Astrup og Per Elvestuen hverandre på «Hold Norge rent» konferansen. Niels hadde en idé om en autonom drone for innsamling av søppel, Per hadde mange års erfaring som kommunikasjonssjef fra avfall Norge og marin forsøpling. Sammen stiftet de selskapet Clean Sea Solutions i 2017 med støtte fra Innovasjon Norge. Iløpet av sommerhalvåret vil de sammen med Oslo havn sjøsette den første autonome maritime feiebilen.   

FN har beskrevet Marin forsøpling som ett av de raskest voksende miljøutfordringene i verden. På verdensbasis er det anslått at mellom 8–12 millioner tonn plast havner i havet hvert år. 80%-90% av dette avfallet kommer fra land.

Vi inviterte Niels Astrup, Daglig leder og gründer i Clean Sea Solutions til en prat om temaet marin forsøpling og hvilke løsninger Clean Sea Solutions har utviklet og samarbeidet med Oslo Havn om gjennomføringen av en pilot iløpet av 2019.

Miljø må være kommersielt fornuftig

Selskapet er grunnlagt med utgangspunkt i å finne løsninger som stopper tilsiget av søppel fra land. 90% av avfallet kommer fra land – går ut og synker til havbunnen – Marin renovasjon handler om å forhindre at dette skjer.

Vår løsning er ikke løsningen på marin forsøpling, men det er en del av løsningen, ifølge Niels.

Vi vil vise at utvikling av bærekraftige og innovative løsninger kan være kommersielt fornuftig. Det skal være mulig å tjene penger på miljø. Ved å synligjøre kombinasjonen av både bærekraftig miljø og økonomi vil det kunne skapes flere arbeidsplasser med fokus på utvikling av miljømessige gode løsninger. -Beste drivkraften er egoisme – Er dette bra for meg? Vi forholder oss som oftest til de nære ting – er badestranden på Huk er ren og ryddig? Er det klart vann? På de nære ting forstår vi miljøspørsmålet – Tanken om at dette er bra for verden og globalt miljø blir fort for komplisert og for fjernt for mange.

Grønn innovasjon

Clean Sea Solutions har utviklet flere løsninger for innsamling av søppel, i vår samtale var fokuset på Clean Sea Robot som snart skal testes ut av Oslo Havn.

Fellesnevneren for all utvikling i selskapet er FNs bærekraft mål nr. 14 «Life below water» og er den alle nye innovasjoner måles opp mot.

Clean Sea Robot er en Autonom flerbruksdrone som kan utføre flere oppgaver.  Den er bygd som en katamaran og måler 2×3 meter.  Dronen kan identifisere og plukke søppel innenfor et definert område ved hjelp av et styringsprogram og AI-teknologi. I tillegg til å drive søppelinnsamling er det en flerbruks plattform som kan utføre vannprøver, rapportere temperatur samt registrere og rapportere utslipp. Clean Sea Robot er en tjenesteplattform med miljø som overskrift sier Niels. Denne skal testes ut av Oslo Havn iløpet av 2019.

Illustrasjon: Inventas

Sjøens feiebil

Oslo ble nylig kåret til Europas miljø hovedstad i 2019, i forbindelse med denne kåringen kom Niels i dialog med Bymiljø etaten om en pilot i Oslo havn. Målsettingen er å kjøre en pilot på fast basis i indre havnebasseng, samt å utvide til omkringliggende strender i samarbeid med Oslo Havn.

Oslo Havn vil rydde fjorden med droner​

Miljøbåten Pelikan er en miljøhelt som plukker opp mange tonn søppel fra havnebassenget hvert år. Pelikanen går rundt hver morgen og plukker opp søppel hvorav mesteparten kommer fra land. Den er etterhvert blitt ett fast innslag i bybildet. I desember 2019 blir Pelikanen erstattet med elektrisk båt som skal holde havnen ren uten å selv å forurense luften. Iløpet av 30 års drift har Pelikanen plukket opp omlag 1,5 millioner kilo søppel og drivgods fra havna.

Tanken er at Pelikanen skal fokusere på de store tingene som flyter i sjøen og overlate til Clean Sea Robot å håndtere de mindre tingene. Pilotens suksess er at Clean Sea Robot plukker søppel som er for lite for Pelikanen– helt inne langs kaikanten, søppel som ikke blir plukket opp ellers.  

Visjonen er at Clean Sea Robot blir et like naturlig innslag i bybildet som feiebilen på Karl Johan.

Neste 12 måneder

Niels beskriver et 3-delt løp i tiden som kommer. Først og fremst er det produksjon av selve skroget samt installering av kommunikasjonsutstyr og fremdriftssystemer som er i fokus. Det mest kompliserte med båten blir allikevel selve innsamlingsløsningen. Montering og testing av innsamlingsløsningen er planlagt iløpet av sommeren/tidlig høst.

Etter planen skal første fullskala versjon av Clean Sea Robot settes på vannet for testkjøring i sommer. ​

På lik linje med at vi feier og vei og parkeringsplasser/laste- og losseplasser rent, er tanken at Clean Sea Robot skal kunne fungere som en operativ utviklingsplattform for videreutvikling av løsninger innenfor maritim renovasjon og sikre at sjøveien vedlikeholdes på samme måte som på land avslutter Niels.

Shortsea Promotion Centre Norway​ er et kompetansesenter for nærskipsfart. Vi fremskaffer og formidler kunnskap som er nyttig i arbeidet med å gjøre sjøtransporten til en større del av verdikjeden.​​​​​​ Vi er en del av den Europeiske kompetanseklyngen av Shortsea Promotion Centre.​​​