Hopp til innholdet

Sjø og bane sliter med et informasjonsgap i konkurransen med veitransporten

  Stortinget har som mål å flytte gods fra vei til jernbane og sjø. Men målene og kartet stemmer ikke overens med realitetene for vareieierne. Ny vareeierundersøkelse viser hvor mye av utfordringene ligger. 

  – Vi kan ikke bare vedta å flytte gods. Vi må se hva som motiverer vareieierne. Dette er målet for vareierundersøkelsen, som vi nå har gjennomført for andre gang, sier daglig leder i Shortsea Promotion Centre Norway, Jørn Askvik. 

  Les Vareeierundersøkelsen her

  En av fem har opplevd å ikke finne frem til relevant informasjon

  Undersøkelsen ble lansert i dag, og vise at en av fem vareeiere har opplevd å ikke finne frem til relevant informasjon om transporttilbud. Flertallet gjør disse erfaringene innen sjø og bane.

  Sjøveien oppleves som mer fragmentert og kompleks sammenlignet med vei.  Et fragmentert informasjonsbilde kompliserer informasjonsinnhentingen og gjør innkjøpsprosessen mindre effektiv.  

  -Vi har intervjuet vareeiere som vil bruke sjø, men i kampen om begrenset med tid og ressurser, så vinner enkelhet og transparens. Sagt på en annen måte – de gir opp.
  Jørn Askvik, Daglig leder i Shortsea Promotion Centre

  -Utvikling må starte med kundeopplevelsen for deretter å jobbe bakover mot løsningen som tilbys, ikke starte med løsningen, for deretter finne forskjellige måter å selge løsningen på, sier Jørn Askvik, daglig leder i Shortsea Promotion Centre.

  Samtidige krav til funksjonalitet, konkurransedyktighet og miljø

  Det er Shortsea Promotion Centre Norway som for andre gang har spurt ca. 90 vareeiere om sine transportbehov i en nasjonal vareeierundersøkelse. 

  – Vareeieren er godt fornøyd med vei som transportform. Fornøyde kunder vurderer endring som en operasjonell risiko. Det eksisterer med andre ord et underliggende motivasjonsgap mellom ambisjonen for å flytte gods fra vei til andre transportformer og kundens motivasjon for å søke alternativer, sier Askvik.

  Kjøpsprosessen skal først og fremst sikre tilgang på forutsigbare og konkurransedyktige leverandører. Behovet er ikke bil, båt eller tog. Miljø er først avgjørende når kravene til funksjon og pris er tilfredstilt. 

  -Utfordringen for transportbransjen er hvordan fremtidige løsninger skal møte samtidige krav til funksjonalitet, konkurransdyktighet og miljø, forklarer Jørn Askvik.