Hopp til innholdet

Sikrer forsyningen av gods og samfunnskritiske varer

  Havna har et stort ansvar i situasjonen vi er inne i for å forsyne befolkningen og næringslivet med varene de trenger. Godstransporten fortsetter som før, selv om noe av aktiviteten er redusert.

  Den internasjonale persontrafikken over havnen er stengt, etter retriksjoner fra myndighetene. Alle utenlandsfergene til Danmark og Tyskland har kansellert sine seilinger til Oslo. Vi er i dialog med cruiserederiene og mottar fortløpende kanselleringer av anløp, foreløpig til slutten av april.

  Vår jobb er å holde havna i gang
  Havnedirektør Oslo Havn, Ingvar M. Mathisen

  Godstrafikken i Norges største havn går som normalt. Oslo Havn gjør det vi kan for å bidra i den ekstraordinære situasjonen landet nå er inne i. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer slik at befolkningen og virksomheter får nødvendige varer.

  Les også: Yilport Oslo opprettholder normal drift

  – Vi er i tett dialog med myndighetene, aktørene i havna og bransjen forøvrig. Vi opplever at skips- og havneaktørene tar situasjonen på alvor, og gjør tiltak for å håndtere den ekstraordinære og alvorlige tiden vi er inne i, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen. 

  Havna er åpen og operativ

  Godstrafikken til Oslo har stor nasjonal- og regional betydning der 70- 80 % av varene skal til mottakere innenfor to timer fra havna. 

  Havnedirektør i Oslo Havn, Ingvar M. Mathisen
  Foto: Tine Poppe

  Havna har et stort ansvar for å sikre at forsyningen av gods og samfunnskritiske varer som matvarer, medisiner og drivstoff fungerer. Godskip kommer inn. Kraner laster og losser varer fra skip.

  Les også: Godstrafikken i Moss havn går som normalt

  Operatørene av havneterminalene har fokus på å skjerme ansatte som sørger for at varene og godset kommer over kai. Sjøfolk får ikke komme i land.

  Vi holder havna åpen og havnebassenget operativt, og bistår skipene med vann og service. Vi gjør det vi kan for å skjerme de som har kritiske jobber
  Havnedirektør Ingvar M. Mathisen

  Tøft for kundene

  Situasjonen er krevende også for havnas kunder. Det er fortsatt for tidlig å ha oversikt over hvordan korona effektene slår ut for de forskjellige aktørene, men vi vet at mange av våre kunder allerede er kommet i en vanskelig situasjon. Oslo Havn har stor forståelse for dette og vil ha god dialog med kundene i tiden fremover. Vi er opptatt av at virksomhetene i havna skal komme i funksjon igjen når situasjonen normaliserer seg, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

  Shortsea News Bulletin – Hold deg oppdatert om bransjeutviklingen i vårt månedlige nyhetsbrev

  Kilde: Oslo Havn