Hopp til innholdet

Shortsea den kosteffektive logistikkløsningen

  BAMA har siden starten av samarbeidsprosjektet «Cool Oslo Shortsea» i 2017 overført mer enn 2.000 transporter fra vei til sjø. I en samtale med Logistikksjef Arve Ilseng, Transport Controller Jøran Ilseng og Produktsjef for Sitrus Catrine Skogland fikk jeg vite litt mer om den komplekse logistikk operasjonen til BAMA og det faktum at Shortsea er et konkurransedyktig alternativ sammenlignet med vei

  Kompleks logistikk operasjon

  Årlig håndterer BAMA totalt ca. 500.000 tonn frukt/grønt. Mesteparten av dette er import fra 80 forskjellige land.   

  På overordnet nivå opereres det med årsprognoser. Prognosen sørger for god kontroll på årsvolumet, men fanger ikke alle de operative variasjonene. I det operative opplever man svingninger som en følge av bl.a vær, dette påvirker i neste rekke hvor produktene hentes fra. Når f.eks brokkolien, som etter planen skulle hentes i Spania ikke møter kvalitetskravene til BAMA, henter man disse fra Italia istedenfor. 

  Høytider påvirker etterspørselen

  I slutten av september går det ca 20-30 vogntog pr uke fra Spania , i ukene før jul øker dette volumet til ca 200 vogntog pr uke. I tillegg har økningen i antall produktvarianter ført til at de tradisjonelle sesongene er blitt lenger. Klementiner som tidligere var et produkt for jul og påske kan nå selges hele året

  En ytterligere kompliserende faktor er den kraftige økningen i antall produktvarianter som har funnet sted de siste årene. På 90-tallet kunne forbrukeren velge mellom to forskjellige typer tomat i frukthyllene, idag finnes det mellom 90-100 forskjellige varianter å velge mellom. Denne utviklingen av produktbredden er drevet av dagligvarekjedene som markedsfører egne varemerker med tilhørende varianter.

  «Fra frø til butikk»

  BAMA jobber aktivt med hele verdikjeden «fra frø til butikk». Filosofien er å stoppe avvik så tidlig som mulig. Dette krever kompetanse både hos produsent, transportør og sjåfør.

  Det starter med å sørge for at produsenten har inngående kunnskap om BAMA sine produktspesifikasjoner når frøet plantes i åkeren. Når produktet lastes på traileren kontrollerer sjåføren at produktet tilfredstiller de samme spesifikasjonene –her er riktig temperatur en kritisk indikator. Derfor måles temperaturen på hver pall og monitorers fortløpende gjennom hele transporten. Ved avvik stoppes pallen i Spania og man unngår på den måten å kjøre paller med feil temperatur hele veien fra Spania til Oslo.

  BAMA setter høye krav til kompetanse til hvert eneste leverandør i kjeden, i tillegg til kompetansekravene må transportøren, både forstå og utøve sin myndighet når kvalitetsavvik oppdages. Dette gjør verdikjeden transparent og muliggjør raske korrektive tiltak.

  Foto: Jøran Ilseng og Katrine Skoglund fra BAMA

  Bærekraft strategi

  BAMA jobber med en målsetting om å redusere CO2-nivået i i hele logistikk- kjeden. Målet om redusert CO2-utslipp i logistikk kjeden krever bevisste valg av transportmidler. Shortsea er både kostnadseffektiv og miljøvennlig, og dermed et godt valg.​

  Totalt 5000 containere årlig går sjøveien fra Europa til Oslo Havn. Av disse ble 1300 containere fraktet med Shortsea-løsninger, og omfattet 10 prosent av BAMAs volum fra Spania og Benelux-landene i 2018. Det er feeder-operatører som er ansvarlige for tog-frakten fra leverandør i disse landene til Rotterdam, og videre sjøveien frem til Oslo Havn.

  Med denne ruteløsningen, for dette volumet isolert, ble CO2 utslippet redusert med 2000 tonn. Dette tilsvarer 3800 vogntog på strekningen Oslo – Bergen.

  Ved å bytte til annen emballasje på blåbær som kjøres fra Marokko ble det kalkulert med at kunne man gå fra 12 til 19 tonn på bilen 
  Jøran Ilseng Transport Controller BAMA

  Mer direkte logistikk

  -Ambisjonene til BAMA er mer direkte transporter og mindre sentrallagring. Vi ser av dette eksempelet at sjøfrakt kan levere på pris, på utslippskrav og kvalitet slik at våre kunder får frukt og grønt når de skal. Dette gjør at vi i fremtiden vil øke bruken av sjøtransport, og har tro på at sjøfrakt kan ta en større del av vårt transportbehov, forteller logistikksjef Arve Aspli.​​

  En av utfordringene med Shortsea-løsningene til Vestlandet er at de ikke tilfredstiller fremføringskravene BAMAstiller, dette omhandler i stor grad kravene til tid og frekvens. Flere må på banen for å tenke/utvikle konsepter og definere en realistisk tidshorisont for implementering – Arve oppfordrer med dette både havn, vareeier og logistikkoperatører til å jobbe sammen om å utvikle gode Shortsea konsepter for ferskvare segmentet. Flere havner er interessante på Vestlandet: Bergen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Ikke utenkelig å se for seg Trondheim som en logistikk-hub for Møre og Nordover – da blir det litt volum.

  Vi skal kjøre mer direkte og mindre via Alnabru
  Arve Aspli, Logistikksjef BAMA


  BAMA er klare til å iverksette strategien om mer direkte transport. Flere frekvenser er selve nøkkelen til dette, samt at aktørene forstår kvalitetskravene til BAMA.

  Arve Aspli understreker at det er en forståelse for at volum er grunnlaget for frekvens. Derfor er dialog med vareeiere både på syd- og nordgående transport nøkkelen. BAMA stiller gjerne til dialogmøter for å bidra til mer bærekraftige transportkorridorer.

  Shortsea den kosteffektive logistikkløsningen

  – Initiativet til Oslo Havn (Prosjektet Cool Oslo Shortsea) er ett godt eksempel på hvordan det bør være sier Jøran Ilseng. Oslo havn hadde en ambisjon om å flytte frakt av ferskvarer fra vei til sjø, BAMA tydeliggjorde i dialog med aktørene i prosjektet hvilke behov og krav som måtte tilfredstilles. Krav som bl.a inkluderte transitt tid, lossing på natt og leveransepresisjon.

  -Shortsea er den kosteffektive løsningen. Shortsea er en rimeligere transportform en den veibaserte, dette har også vært en av drivkreftene bak hvorfor BAMA har flyttet gods fra vei til sjø. BAMA bytter bort fleksibilitet for å få en lavere transportkost sier Jøran Ilseng.

  Shortsea er en rimeligere transportform en den veibaserte, dette har også vært en av drivkreftene bak hvorfor BAMA har flyttet gods fra vei til sjø.
  Jøran Ilseng, BAMA

  Hvordan gjøre sjøveien til en større del av verdikjeden?

  Arve Aspli vektlegger to punkter for at BAMA skal flytte mer av sin logistikk sjøveien

  • Økt frekvens
  • Forstå behovene til vareeier

  Han utfordrer videre havnene til å ta rollen som tilrettelegger for å bygge mer linjer og samtidig bedre forstå kundebehovene til vareeier. 

  Stikkord: