Hopp til innholdet

Shortsea Business HUB på Nor-Shipping

  Onsdag 06. April arrangerte Shortsea Promotion Centre en Business HUB med full sal på Nor Shipping. Deltagerene fikk høre om vareeiers rolle i det grønne skiftet, miljø som forretningsmulighet, en oppfordring til bransjen om å handle nå i forhold til nullutslipp, og hva som gjør distribusjonsløsninger effektive og miljøvennlige. Nøkkelord er: Innsikt og muligheter

  Gode tilbakemeldinger fra deltagere på Business HUB på årets Nor Shipping. Utgangspunktet for Business HUB er å skape en arena hvor vareeiere kan dele innsikt og muligheter med maritim næring. Foredragsholderene presenterte konkrete forventinger, planer og erfaringer med hvordan transport kan bli mer effektiv og miljøvennlig.

  I Apple starter vi med kundeopplevelsen og jobber oss bakover mot teknologien. Vi starter ikke med teknologi og prøver å finne forskjellige måter å selge det på.
  Steve Jobs

  Dette var også utgangspunktet for Shortsea Promotion Centre´s Business HUB på Nor-Shipping 6. april. På scenen sto fire vareeiere som delte sine tanker og forventninger knyttet til logistikk i årene som kommer. En stor takk til alle foredragsholdere

  En. stor takk til Lars Erik Marcussen fra Heidelberg Cement, Fred Voldset fra Borregaard, John Christensen fra Coca-Cola Europacific partners, Espen Grindahl fra Saint-Gobain Gyproc og Magnus Swahn fra Network for Transport Measures som ga oss i salen nyttig innsikt og noen gode utfordringer for videre arbeid.

  Fra ord til handling

  I tillegg presenterte Are Gråthen fra Samskip og Andy Tourell fra Ocean Infinity benyttet scenen til å fortelle om signeringen av en Memorandum of Understanding (MOU) om byggingen av to hydrogenskip som skal seile mellom Oslofjorden og Nord-Europa, gjennom denne kontrakten gjør Samskip nullutslipps transportløsninger til noe mer enn PowerPoint.

  Vi går fra ord til handling!
  Are Gråthen, Regional director Samskip Norway

  Bestillingen av to hydrogenskip gjøres uten konkrete kontrakter for å sikre den finansielle risikoen. Markedets behov for denne type løsninger i 2025 vil gi Samskip et konkurransefortrinn.

  Inngangsporten til Europa

  Rotterdam Shortsea Terminals (RST) var årets sponsor på Business HUB. RST representerer den største dedikerte Shortsea terminalen i Europa. Olle Anthenius, kommersiell direktør snakket om hvordan RST er din inngangsport til Europa og var opptatt av hvordan de kan supportere akkurat din bedrift i å levere i.h.t. Kundeforventninger.

  Neste Business HUB arrangeres sammen med RST og vil se på det omkringliggende markedet for Rotterdam havn. Her vil vi dele innsikt om muligheter som eksisterer for både vareeiere, rederier og speditører. Vi kommer tilbake med mer informasjon før sommeren.

  Er du en vareeier som er nysgjerrig på å flytte gods fra vei til sjø? Trenger en arena for å presentere bedriften og behovet, samt effektivt møte beslutningstakere som kan hjelpe deg videre? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Kanskje du er neste foredragsholder på Business HUB.