Hopp til innholdet

SC Connector reduserer CO2 -utslipp med 25 prosent

  Det norske rederiet Sea-Cargo skal bygge om et av sine fraktefartøy til en moderne seilskute. Takket være innovative rotorseil vil skipet under gode vindforhold kunne seile uten bruk av hovedmotor.

  SC Connector fra 1997 får i høst installert to rotorsegl og en batteripakke. Med en total høyde på 56 meter blir dette Norges største seilskip.

  Internasjonal godstransport er en av de uløste utfordringene på veien mot utslippsfri sjøtransport. Dette er store skip som går langt og krever mye energi. Rotorseil kan være noe av løsningen
  Markedssjef i ENOVA, Astrid Lilliestråle

  Skipet går i dag i rute mellom Norge, Storbritannia og Europa.

  Sea Cargo regner med å kutte utslipp og kostnader med 25 prosent. Tallet kan på sikt bli langt høyere.

  Norges største seilskip

  Sea-Cargo installerer to rotorseil og batteripakke på det 20 år gamle ro-ro skipet SC Connector og kan dermed redusere utslippene med inntil 25 %.

  Vi kan komme over femti prosent med ein optimal løsning. Under ideelle forhold kan vi seile utelukkende på vinden, og i tillegg ha nok strøm om bord til å drive skipet. Det betyr ingen utslepp fra skipet seier
  Daglig leder i Sea Cargo, Ole Sævild

  Konseptet er store master uten seil som roterer med vinden. Den snurrende teknologien skaper ekstra vindstyrke rundt mastene. Akkurat som med vanlige seil, skubber de skipet fremover.

  Illustrasjon Sea Cargo

  Teknologien er laget slik at seilene kan heves og senkes under seiling. Funksjonen er designet med tanke på den værharde Nordsjøen, slik at skipet kan komme under bruer og inn i havner.

  Årlig utslippsreduksjon på 1.300 tonn CO2

  Med 35 meter høye master får lasteskipet like stor kraft som den tremasta barken Statsraad Lehmkuhl, Norges største seilskip.

  Målet er at dagens lasteskip under gode forhold utelukkende skal gå på vindkraft

  Kan bli en løsning for mange andre fartøy

  Enova støtter prosjektet med 18,8 millioner kroner, og poengterer i en nyhetsmelding at skipet under gode vindforhold vil kunne seile uten bruk av hovedmotor.

  Illustrasjon ENOVA/Gyro

  SC «Connector», skipet som skal bygges om, går i fast rute mellom Rotterdam, Immingham og Vestlandet.

  Prosjektet blir viktig for å vise at rotorseilteknologien kan brukes til mer enn hjelpekraft
  Markedssjef Astrid Lilliestråle i Enova

  Hun viser til at «Connector» opererer i et område med mye vind og ser at skipet dermed er godt egnet for å teste den aktuelle teknologien.

  Samskip og Gasum samarbeider om bærekraftige transportløsninger

  «Hvis teknologien viser seg å fungere godt i praksis, er den relevant for alle skip som har plass til en slik installasjon», sier Astrid Lillestråle fra ENOVA.