Hopp til innholdet

Save the place and date! 13 juni i Gøteborg – Bærekraft og markedet

  Transportsektoren er i en rivende utvikling og skal bidra til store kutt i utslipp de neste årene. Shortsea Promotion Centre i samarbeid med Norske Havner og Gøteborg Havn samler nøkkelpersoner fra kunde-, rederi-, operatør- og myndighetssiden for å belyse utfordringene og hvordan sentrale aktører jobber mot bærekraftsmålene i 2030.

  8 av 10 vareeiere sier at miljø vil påvirke bedriftens logistikkvalg – Hvordan møter vi utfordringen?

  Med utgangspunkt i «Sustainability is more than just green» utfordrer vi nøkkelpersoner fra kundesiden, aktørene og myndighetene, og hører om hvilke grep de tar for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

  Bærekraft og ikke grønt utfordrer hele verdikjeden. Før man gjør energien grønn, må man først redusere energibruken. Energi blir stadig dyrere og vil være begrenset tilgjengelig fremover. Vi må derfor tillate at ting tar mer tid, noe som igjen sparer energi og dermed er mer bærekraftig.

  8 av 10 vareeiere sier at miljø vil påvirke bedriftens logistikkvalg ifølge den nasjonale vareeierundersøkelsen fra Shortsea Promotion Centre. Flertallet forteller at leverandører som ikke kan levere bærekraftige løsninger heller ikke er aktuelle partnere. Vareeier etterspør tjenester som gir best effekt på klimamål innenfor gitte økonomiske rammer.

  Rederiene på sin side etterspør økt effektivitet i havneoperasjonen, effektivitet som igjen omsettes til redusert fart med tilhørende redusert forbruk og utslipp. Havneoperatørene utfordres til å kombinere sjøbasert gods med intermodale løsninger både på tog og vei.

  Container shuttle på vei til Gøteborg Havn
  Foto: Gøteborg Havn

  Målet med konferansen er dele kunnskap om felles utfordringer knyttet til bærekraftsutfodringen og knytte relasjoner på tvers av aktørbildet.

  Foredragsholdere tirsdag 13 juni

  Foredragsholdere 13 juni

  Vi gleder oss til å se dere i Gøteborg 13 juni!


  Quality Hotel Waterfront, i Göteborg, Sverige er det perfekte utgangspunkt for konferansen med sin beliggenhet ved Göta Älv og med utsikt over havnen. Kvelden før arrangerer vi en «Get-together på hotellet, en flott anledning til å mingle med deltagere og foredragsholdere.

  Konferansen avsluttes med en omvisning fra sjøsiden, omvisningen starter og slutter fra hotellets egen brygge, og vi blir guidet av personer fra Gøteborg Havn.