Hopp til innholdet

Save the date! 19.-20. Mars i Bergen – Samhandling og muligheter

  Er det mulig å ta en sterkere posisjon i transportmarkedet gjennom samarbeid og bruk av ny teknologi som effektiviserer transportkjeden? Vi samler nøkkelpersoner fra kunde-, speditør-, rederi-, havn-, teknologi- og myndighetssiden for å diskutere felles interesser og muligheter i en tid med krav til bærekraftige transportkjeder. Dette er et seminar du må være med på!  

  Shortsea Promotion Centre, i samarbeid med Kystrederiene, inviterer transportbrukere og sjøveiens aktører til en «tenketank» for å utforske mulighetene for mer konkurransedyktig godstransport i nære farvann, på kysten og til Europa.

  8 av 10 vareeiere sier at miljø vil påvirke bedriftens logistikkvalg – Hvordan møter vi utfordringen?

  Kilde: Shortsea Promotion Centre Nasjonal Vareeierundersøkelse 2024

  8 av 10 vareeiere sier at miljø vil påvirke bedriftens logistikkvalg ifølge den nasjonale vareeierundersøkelsen fra Shortsea Promotion Centre. Flertallet forteller at leverandører som ikke kan levere bærekraftige løsninger ikke er aktuelle fremtidige partnere. Vareeiere etterspør tjenester som møter kravene til forutsigbarhet og som gir best effekt på klimamål innenfor gitte økonomiske rammer.

  Rederiene på sin side etterspør økt effektivitet i havneoperasjonen, effektivitet som igjen omsettes til redusert fart med tilhørende redusert forbruk og utslipp. Havneoperatørene utfordres til å kombinere sjøbasert gods med intermodale løsninger både på tog og vei.

  Vi stiller spørsmålet: Er det mulig å ta en sterkere posisjon i transportmarkedet gjennom samhandling, og bruk av ny teknologi som effektiviserer transportkjeden? Dette spørsmålet vil vi utforske sammen med nøkkelpersoner fra kunde- og bransjesiden i Bergen 19.-20. mars. Målet med konferansen er å dele kunnskap om felles utfordringer knyttet til effektive og bærekraftige transportkjeder, og knytte relasjoner på tvers av aktørbildet.

  Seminaret gir god tid til mingling, middag og erfaringsutveksling. Dette er ikke bare et arrangement – det er en reise mot transformative løsninger!

  Delta på Samhandling og muligheter 19.-20. mars

  Programmet

  Konferansen er inndelt i perspektiver fra aktørene i verdikjeden; Vareeier, speditør, rederi, havn, operatør, lastebil, teknologi og myndigheter.  Vi spør foredragsholderene om hvilken samhandling og grep som trengs for å gjøre sjøveien mer konkurransedyktig, og hvilken rolle de har som verdiskaper i verdikjeden.

  VAREEIERPERSPEKTIVET
  John Christensen, Manager Transport & DeploymentCoca Cola Europacific Partners
  Gard Erik Dahl, Direktør Shared Logistics ServicesOptimera
  Vareeier, oppdateres fortløpende
  SPEDITØRPERSPEKTIVET
  Gerdt Meyer, Administrerende DirektørJAS Norway
  Speditør, oppdateres fortløpende
  REDERIPERSPEKTIVET
  Bente Hetland, Administrerende DirektørNorth Sea Container Line
  Are Gråthen, Regionsdirektør Norge og SverigeSamskip
  HAVNEPERSPEKTIVET
  Tommy Bjellås, Havnesjef Eigersund Næring & Havn
  Tore Gautesen, HavnedirektørKarmsund Havn
  OPERATØRPERSPEKTIVET
  Tor Førde, styreformann Kystterminalene
  LASTEBILPERSPEKTIVET
  Jan Ove Halsøy, RegionssjefNorges Lastebileier-Forbund
  TEKNOLOGIPERSPEKTIVET
  Fredrik Bringager, Direktør ForretningsutviklingHive Autonomy
  Teknologiselskap, oppdateres fortløpende
  Teknologiselskap, oppdateres fortløpende
  MYNDIGHETSPERSPEKTIVET
  Sven Martin Tønnesen, Direktør for Transport, Havn og FarledKystverket