Hopp til innholdet  Norske havner
  Forening
  Email: kjell-olav.gammelsater@havn.no

  Norske Havner arbeider for å synliggjøre norske havners betydning og styrke havnenes konkurranseevne, utvikling og synlighet

   

  Norske Havner styrker havnene

  Norske Havner arbeider for at medlemmene får rammebetingelser og utviklingsmuligheter som styrker havnenes konkurransekraft og lønnsomhet, og derved skaper grunnlag for maritim næringsutvikling i et økonomisk og miljømessig perspektiv.

  Norske Havner skal som bransjeorganisasjon bidra til at havnenes posisjon styrkes og at norske havner har gode verktøy for å ivareta samfunnsoppdraget. Organisasjonen har tre ansatte som arbeider med havn i et fagmiljø på rundt 30 ansatte.

  Norske Havner skal:

  • Utvikle havnene gjennom å påvirke lovgiving og politiske rammevilkår
  • Styrke havnene og sjøtransportens konkurranseevne
  • Styrke kunnskapen om norske havner og deres samfunnsbetydning
  • Bidra til faglig og kommersiell utvikling av havnene
  • Legge til rette for godt samarbeid mellom havnene og deres viktigeste samarbeidspartnere