Hopp til innholdet
Larvik havn
Havn
Email: bpj@larvik.havn.no

Larvik Havn, Havnegata 5, 3263 Larvik

Sentral beliggenhet, kort innseiling og et godt linjetilbud gjør Larvik havn til et effektivt og naturlig logistikknutepukt for både gods og passasjerer. Havnen er en av Norges største containerhavner. I 2021 ble 52.000 containerenheter (TEU) og 102.000 fraktenheter (12 M) med ferge lastet og losset over havnen, dette gjør Larvik havn til en av Norges viktigste godsknutepunkter.