Borg Havn IKS
Havn
Email: Roar.Johansen@borg-havn.no

Roar Johansen

Ass. Havnedirektør